Общинската администрация е изготвила информация за безопасността на движение в Община Ботевград, която ще предложи на вниманието на местния парламент.
В информацията се посочва, че особено внимание се обръща на пътната маркировка, която се обновява през лятото със започване на ваканционния период и през есента, когато започва новата учебна година. Пътната мрежа в Ботевград и селата е в добре състояние, няма констатирани нарушения относно знаковото стопанство. Най-често се сменят пътните знаци на кръстовищата на улиците: „Плиска” и „Патриарх Евтимий”, „Патриарх Евтимий” и „Цар Самуил”, „Ал.Батенберг” и „Цар Самуил”, „Ал.Батенберг” и „Зелинград”, „Божко Божилов” и „Цар Иван Шишман”, „Цар Иван Шишман” и ”Иван Вазов”.
В информацията се казва още, че в резултат на непрекъснатия контрол от страна на общинското ръководство и кметовете на населените места, дърводобиващите фирми са задължени след приключване на дейността да възстановяват своевременно ползваните от тях общински пътища в селата.
Според информацията, чрез системата за видео контрол са констатирани 221 пътно-транспортни нарушения, като по-голяма част от тях са в Ботевград. От съдържанието обаче не става ясно за какъв период са установени тези нарушения.
Полагат се сериозни усилия за ограничаване паркирането върху тротоари и зелени площи. Таксиметровите шофьори спазват определените местостоянки с малки изключения. Не винаги товарните автомобили спазват знаците за ограничение на тонажа, се казва още в информацията за безопасността на движението в Община Ботевград.