Почти 90% от водопровода в село Литаково е подменен. Остават две улици, както и да се направи един малък довеждащ водопровод, след което ще се премине към асфалтиране на разкопаните участъци. Това каза кметът на селото Пешо Младенов пред Общинския съвет вчера, когато на дневен ред бе докладната, в която бе представена информация за социално-икономическото развитие на населеното място.


Подмяната на водопровода в Литаково се извършва по проект на Община Ботевград, финансиран от Държавен фонд „Земеделие“ . По същия проект, който е на стойност над 7 000 000 лева, се извършва реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и  в Скравена и Новачене. Ремонтните дейности започнаха през септември 2019 год.  


Кметът Пешо Младенов изрази надежда, че с подмяната на водопровода и пускане на пречиствателната станция за питейни води ще се подобри значително качеството на водата в селото. 


„В Литаково се случват хубави неща и това е видно още като се влезе в селото, откъм Ботевград. В момента продължава работата по рехабилитация на пътя Ботевград-Ребърково. Започнаха да фрезоват страничните улици, за да бъде  дадено ниво“, каза още той пред местния парламент вчера. Като част от хубавите неща е и дострояването на детската градина в Литаково, посочи още Пешо Младенов. 


Един от основните проблеми на селото е нерегламентираните сметища, какво се прави за решаването му, попита съветникът Дамян Маринов. В отговор Пешо Младенов заяви, че в селото има достатъчно контейнери, а отпадъците се извозват по график – четвъртък и петък. Въпреки това продължава изхвърлянето боклуци по поречията не реките. „Откакто в селото работи фирма „Вера строй“ /изпълнител на проекта за подмяна на водопровода – бел. ред./ сме загробили доста сметища. Има и наложени глоби за нерегламентирано изхвърляне на боклуци. Определено е място за събиране на строителни отпадъци. Разговарял съм с г-н Арбов да създадем организация и да извозим част от тези отпадъци към Ботевград“, обясни г-н Младенов. 


На другия въпрос, отнасящ до състоянието на училището, който също бе повдигнат от Дамян Маринов, Пешо Младенов отговори така: „Направихме обследване на сградата на училището – става дума за прогимназиалния етап, най-вероятно ще бъде извършен ремонт. Покривът на сградата на начален етап бе сменен. На няколко пъти имаше запушване на мръсния канал, реагирах веднага и проблемът бе отстранен. Съдействие на училището и детската градина оказвам денонощно. И снощи имаше проблем – деца бяха счупили катинара и влезли в двора с автомобил. Наложи се да повикам полиция.“. 


Позовавайки на се разговори с жители на Литаково, съветникът Любчо Василев попита дали действително в землището на селото се извършва незаконна сеч на плодни дървета и подавани ли са жалби или устни сигнали за това.


„При мен жалби за изсичане на плодни дръвчета не са постъпвали. Но понеже съм постоянно в района на селото, посещавам различни селскостопански имоти, констатирал съм действително, че се секат най-вече сливови и джанки. Веднага на място съм реагирал, подавайки сигнали до горските служители. Конфискувани са отрязаните дървета. Така че, който е заловен, поне е почувствал, че не може да продължава по този начин. Стремя се, доколкото мога, да огранича този проблем“, отговори Пешо Младенов. 


Информацията за социално-икономическото развитие на село Литаково бе приета от Общинския съвет с 28 гласа „за“.