През изминалата седмица СОУ „Христо Ясенов“ проведе поредната мобилност по  партньорство по програма „Коменски“ .
Учителите  Тинка Цолова, Ценка Бояджиева и Румяна Вутова бяха на посещение в  училището - партньор в гр. Тринец, Чехия. Там те се запознаха с чешките си колеги, посетиха часове по информатика, биология , изобразително изкуство, кулинарство и по писане в първи клас за деца със СОП.
Посещението беше много емоционално и атрактивно, тъй като домакините се бяха постарали да подготвят специална програма с участието на изявени спортисти от училището.
Съвместно с групата учители от Полша, българските учители  се срещнаха с кмета на Община Тринец и разгледаха интересни забележителности в района.
Посещението протече в приятна обстановка, което спомогна за пълноценното провеждане на тематични дискусии, срещи и обмен на полезни практики в обучението по различни учебни предмети.


Teкст:  Румяна Вутова