Първата спирка на днешното посещение на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков в Етрополе беше в ЦДГ № 2, където го посрещнаха с цветя и детски песнички от група на детската градина. Като благодари за топлото и непринудено посрещане, министър Дянков подари на децата детски книжки. След това разгледа градината, която е най-новата в Етрополе.
В конната база успя да се запознае с основната работа по отглеждането на конете за езда. В това време навън млади хора тренираха себе си и конете за спокойна и безупречна езда. Това не можеше да не направи впечатление, защото това е едно от местата в града, в което младежите упражняват някакъв спорт.
В „Етропал” АД групата не беше допусната в самите работни зали, защото производството е свързано с безупречна чистота на помещенията и дори на въздуха.
Управителят на фирмата Пламен Патев запозна госта с основната производствена дейност, с перспективите в развитието на отрасъла. В същото време работещите продължиха своята работа по производството на животоспасяващите артикули.
Цялата общинска администрация, представители и ръководители на всички отрасли от етрополския бизнес начело с младежката духова музика посрещнаха госта и придружаващите го лица пред Общината.
Преди заплануваната среща в голямата зала на Общинската администрация министър Дянков има среща с представителите на местните медии. Той отговори на многобройните въпроси на Бистра Павлова от местното радио. Интервюто ще представим отделно.
След това Симеон Дянков проведе разговор с представители на местната управа и на бизнеса. Кметът инж.Богомил Георгиев подари на госта "малък хайдушки нож" и плакет. Срещата беше ръководена от Емил Димитров.
През цялото време от пребиваването му в Етрополе вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков беше придружаван от своя заместник Владислав Горанов, народния представител Емил Димитров, областния управител Красимир Живков, Линко Лилов-областен координатор на Партия „ГЕРБ”, председателя на Общинския съвет д-р Цено Глогов, от кмета на общината инж.Богомил Георгиев и от заместник-кмета Росица Христова.