Напълно противоречиви и взаимоизключващи се оказаха вижданията и позициите, които общинският кмет изрази и защити в изкаванията си по различни теми, в своите обществените, служебни и най-вече медийни изяви през последните няколко месеца. Темата с общинското ВиК дружество за пореден път стана обект на крайно противоположни мисли, мнения и отношение, изразени от ботевградския кмет. 


Следващото забавно видео, в което в ролята на тримата .... (юнаци) се превъплащават кметът , бившият и настоящият ВиК шеф,  предлага хумористичен прочит на един иначе съвсем реален и сериозен обществен проблем.