В инвестиционната програма на общината за тази година са предвидени 30 000 лв. за ремонт на пътя от село Врачеш до манастира “Св. 40 мъченици”.  На сесията на ОбС, която ще се проведе в четвъртък, ще бъде внесено предложение средствата да бъдат увеличени с 90 000 лв. Така ще се осигури  финансова възможност за асфалтиране на пътя – Ботевград – Врачеш – Врачешки  манастир.  Парите за този обект ще бъдат пренасочени от предвидените в инвестиционната програма 40 000 лв. за ремонт на пътя от Врачеш до водохващане Осеница и 50 000  лв. за ремонтни дейности на пътния участък от село Рашково до махала Габровница. 

В инвестиционната програма на общината са предвидени още 100 000 лв. за ремонт на пътя Ботевград – язовир “Мали лаг”, 60 000 лв. за ремонтни дейности на участък с. Скравена – манастир “Св. Николай” и 40 000 лв. за ремонт на пътя с. Скравена – вилна зона “Лозята”. За асфалтиране на участъците Новачене – моста на река Боговина и Трудовец – вилна зона “Лозята” са определени съответно 100 000 и 56 800 лв.
Средствата за подобряване на пътната инфраструктура в общината са осигурени от държавния бюджет.