Приемната за граждани в ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) – РА отвори врати. В нея земеделските производители, кметовете на българските общини и представителите на вероизповеданията ще могат да правят допълнителни справки по казуси, възникнали с кандидатстването им по европейските и национални схеми и програми за подпомагане, прилагани от институцията. Приемната е част от новия подход за публичност и прозрачност в работата на ДФЗ - РА, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор на Фонда Атанас Добрев.
Приемната се намира на първия етаж в сградата на ЦУ на ДФ „Земеделие” в София, кв. Павлово, бул. „Цар Борис III” № 136. Тя ще функционира от понеделник до петък, в рамките на работното време -- от 9 ч. до 17.30 ч. Кандидатите по схемите за Директни плащания ще могат да записват предварителни часове на телефон 02/ 81 87 162. Хората с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) могат да звънят на познатите им горещи телефони:
-В направление общински проекти номерът е 02/ 81 87 600
-В направление частни проекти – 02/ 81 87 399
-За Местните инициативни групи – 02/ 81 87 217 и тел. 02/ 81 87 237
Услугата е в допълнение на индивидуалните електронни справки за директни плащания и проекти по ПРСР, които са достъпни на www.dfz.bg и www.prsr.bg. Кандидатите на Фонда могат да продължават да се обаждат и на горещите телефони по различните ресори в Информационния център.