Дата:    04 август 2014 г. /понеделник/
Място:  СОУ „Христо Ясенов“ – Актова зала
Час:      от 14,00 до 16,00 часа
Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза
с ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ
Цена: 10,00 лв
Предварително записване на тел.:0884 930 854 
За допълнителна информация: Асоциация „Жени без остеопороза” –
тел. 0884 71 44 39