От днес /9 август/ започва ловният сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.


Ловуването се извършва само с писмени разрешения (по образец), издадени за държавните ловностопански райони. В тях се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя на лова, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел на дивеч.


Задължително е спазването на установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, съгласно Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Разрешен е ловът на пъдпъдъци до 15 броя, на гривяк и гургулица - до 10 броя, на горски бекас и обикновена бекасина - до 10 броя, на голяма белочела гъска - до 3 броя, диви патици - обект на лов - до 5 броя, фазани и токачки - до 2 броя, яребици и кеклици - до 4 броя, заек - до 1 брой, катерица, ондатра и нутрия - до 4 броя.


Забранява се използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване.


От 100 до 500 лв. е предвидената глоба за ловци, участващи в групов лов на дребен дивеч, които не са с шапка или облекло с ярък сигнален цвят. Между 200 и 2000 лв. ще бъде глобата за ловец, употребил алкохол до приключване на лова. Санкцията се отнася за тези с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила или използвали наркотични и упойващи вещества. Ако същото нарушение се направи отново в срок от една година от влязло в сила наказателно постановление, глобата става от 3 до 5000 лв.