Преди две вечери крадци успели да проникнат във вила в Зелин. Докато собствениците й спят на втория етаж, апашите задигнали лаптоп и не малка сума пари, които са били на първия етаж.