Превантивни мерки при наводнения:


• Преди наводнението:


- Осведомете се за риска от наводнения във Вашето местоположение и научете къде се намира най-близката безопасна земя;
- Ако имате сключена застраховка, вземете полицата с Вас.


• По време на наводнението:


- Информирайте се непрекъснато за обстановката и следвайте инструкциите на спасителните служби;
- Изключете всички електрически уреди;
- Вдигнете на високо или махнете всички скъпоцени предмети, хербициди и химикали;
- Ако трябва да се евакуирате, изключете централно газта и електричеството. Вземете Вашата чанта за оцеляване с Вас;
- Избягвайте наводнени територии;
- Не пийте вода от наводнените площи, защото може да бъде замърсена.


Източник:  Противопожарна и аварийна безопасност-Етрополе