На днешното си заседание съветниците обсъдиха предложението на кмета общинската администрация да не предоставя административни услуги на физически и юридически лица, които имат задължения към местния бюджет за предходни години. Оказа се, че то не е законосъобразно. “Ако общината лиши гражданите от административни услуги, те могат да заведат дела срещу нея” – заяви адв. Виктор Велчев, който е председател на Постоянната комисия по местно самоуправление в ОбС. Той обяви, че по тази причина членовете на комисията не подкрепят така направеното предложение. Адвокатът на ОбС Стоян Стоянов също изрази мнение, че проектът за решение не е формулиран правилно и може да доведе по правни последици. Кметът обаче отказа да оттегли предложението си. Той бе категоричен, че няма да се съобразява със закони, които се създават, за да удовлетворяват лични интереси и то на хора, които въобще не влизат в парламентарната зала. “Аз трябва да пълня хазната” – допълни градоначалникът.

В крайна сметка Георги Георгиев се съгласи предложението му да претърпи корекция, която бе приета от общинския съвет. Според нея некоректните платци няма да бъдат лишени от административните услуги на общината, а от тези на данъчната служба към нея.