Общината дължи данъци над 230 000 лв. за продажбата на бившия ГУМ
Скандалните факти бяха оповестени на пресконференция тази вечер от общинските съветници Филип Филипов, Иван Гавалюгов, Мариана Горгачева и Христо Якимов. Те предоставиха и документи от ликвидатора на бившето общинското предприятие „Търговия” Марин Колчаков. Няколко пъти той е настоявал с докладни записки да запознае общинския съвет със ситуацията около ликвидацията на ОП„Търговия”, но председателят на съвета отказва да включи предложението му в дневния ред. В последното си писмо до Йорданка Лалчева от 4 август т.г., Марин Колчаков предупреждава, че „за да изчисти името си от грозни и неквалифицирани нападки по мой адрес в заседание на общинския съвет, ще дам гласност по друг начин”.


В една от докладните си до общинския съвет с дата 20 юни т.г. Марин Колчаков пише, че продажбата на бившия Градски универсален магазин /ГУМ/ е в основата на възникналия проблем.
През 1990 година той е предаден на германското дружество „Аско Деница” за 70 години като апортна вноска.
През 1995 г. мажоритарният собственик "Аско дойче кауфхаус" продава акциите си на фирмата на Ангел Първанов "Фърст файненшъл" АД. Цената по сделката не е ясна. "Аско Деница" се преименува на "Нова Деница". В момента 51% от капитала се държат от "Ел-Ем импекс" ООД на бизнесмена Христо Ковачки.
На 19.10.2006 г.фирмата на Христо Ковачки плаща на община Ботевград  1 милион  лева.
„Тогава кметът на община Ботевград настояваше цялата сума да бъде преведена незабавно на общината. Възразих, като се обосновах, че съгласно данъчното законодателство следва да се плати данък върху печалбата и данък върху ликвидационния дял на общината. – пише Марин Колчаков до общинските съветници през юни т.г. – Плащането на данъци е задължение на дружеството в ликвидация. За неплащането лична наказателна отговорност носи ликвидаторът. Проблемът е в това, че данъците не се плащат в момента на получаване на превода за продажбата, а в определени срокове по-късно. В деня на получаване на превода вместо 1 милион лева с платежно нареждане преводох по сметката на общината 885 000 лева. Бях извикан в кабинета на кмета. В  присъствието на адвоката по продажбата на ГУМ и главната счетоводителка на общината започна люта битка от страна на кмета. Принуди ме да преведа още 100 хиляди лева по сметката на общината. От страна на кмета бе декларирано, че него не го интересуват данъците. Процедурата по погазване на законите от страна на кмета продължи. С решение от 26 октомври 2006 на общинския съвет ме задължиха да приключа ликвидацията – пише Марин Колчаков. -  С докладна официално обясних, че ликвидацията не може да бъде приключена докато дружеството има задължения, включително и към бюджета. Предложих им два варианта, нищо не се прие. С решение от 30.11.2006 година удовлетвориха искането ми да бъда освободен като ликвидатор”. Това решение обаче остава без движение от Софийския окръжен съд, тъй като общинският съвет не е избрал друг ликвидатор. Така Марин Колчаков продължава да се води ликвидатор. През 2009 година той получава решение на ОбС, с което му се възлага да предяви съдебен иск за обезсилване на пет нотариални акта, въпреки че продажбата на ГУМ е приключила през 2006 г. Става дума за решението на Областен управител на Софийска област Кирил Караиванов, който през 1999г. е възстановил 7.7% от собстевността на ГУМ на наследниците на Тасе Здравков и Елена Здравкова.


Според Марин Колчаков този факт, че има призната частна собственост в ГУМ, е бил скрит при продажбата и затова купувачът Христо Ковачки е завел обратен иск срещу община Ботевград в размер на 77 680 лева.
В същото време размерът на дължимите данъци е нараснал от 135 000 на 230 000 лева. Ликвидаторът твърди още, че общината е пропуснала да се възползва от изтичането на петгодишен давностен срок и данъкът е дължим и с всеки изминат ден сумата нараства.