В дневния ред на предстоящата сесия на ОбС е внесена докладна за продажба на четири имота – в местността „Мухалница” в Зелин, два в местността „Конопише” в Новачене и в село Радотина.


За всеки от тях е изготвена пазарна цена, която също ще бъде внесена за одобрение в Общинския съвет. Поземленият имот в местността Мухалница е с площ 1140 кв.м. Предлага се той да бъде обявен за продажба при първоначална тръжна цена 11 410 лева. 1700 лева е определената първоначална тръжна цена на урегулирания поземлен имот в Радотина, който е с площ 680 кв.м. Поземлените имоти в местността „Конопище” са с площи 1297.75 кв.м и 1452.45 кв.м. Определеният размер на началните тръжни цени е съответно 3000 лв. и 3345 лв.
Мотивът за продажба, записан в докладната, е, че към имотите-частна общинска собственост ще бъде проявен „добър инвеститорски интерес”. Ако Общинския съвет гласува „за”, те ще бъдат продадени чрез публичен търг.