Работниците и техният отговорник от дейност “Озеленяване” на общинското дружество БКС масово са напуснали работа. Те са наети от частна фирма “Микра”, която наскоро започна да се занимава  и с озеленяване – научи наш репортер.
Не е ясно откога работниците са напуснали  работа, назначени ли са нови хора на овакантените места и дали БКС ще продължи да развива дейност “Озеленяване”. На този етап от  фирма “Микра” засаждат с цветя градинките в центъра на града.

Преди време наш репортер потърси за интервю новия управител на БКС Цанко Цанов, в което да сподели какви са вижданията му за бъдещето развитие на фирмата, която ръководи. Той обаче категорично отказа с думите “Нямам време да се занимавам с журналисти”.