„Елаците-мед” АД търсят да назначат „Електромонтьор”
ЗА РУДОДОБИВЕН КОМПЛЕКС гр. ЕТРОПОЛЕ


Задължения:
Поддържане и ремонт на електрически машини, съоръжения, инсталации и уредби


Изисквания към кандидатите:
• Средно/средно специално електротехническо образование ;
• Свидетелство за професионална квалификация „Електромонтьор”;
• Опит в поддържане и ремонт на  електрически машини, съоръжения, инсталации и уредби е предимство;
• Умение за работа в екип;
• Дисциплинираност и отговорност.


Необходими документи:
 Копие от диплома за електротехническо образование;
 Копие от свидетелство за професионална квалификация „Електромонтьор”
 Мотивационно писмо;
 Автобиография на български с актуална снимка;
 Препоръки от предишни работодатели, ако има такива


Ако проявите интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес:
с.Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците – мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси”
или на е-mail:  jobs@ ellatzite-med.com
до 25.11.2014 г.


Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и входящ тестов изпит.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.