Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков представи членовете на политическия си кабинет. Това са Красимир Ципов, Филип Гунев и Цвятко Георгиев. Тримата стават заместници на вътрешния министър. Досегашният депутат Красимир Ципов ще отговаря за писането на закони и подзаконови нормативни актове и връзка с парламента. В близките дни той ще поеме и обща координация във връзка с миграционната политика. Филип Гунев ще е заместник-министър на вътрешните работи, който ще отговаря за социалното партньорство в МВР, председател на Съвета за социално партньорство, международното сътрудничество, връзки с неправителствения сектор. Третият зам.-министър ще е Цвятко Георгиев. Той ще отговаря за планирането и управлението на бюджета във вътрешното министерство и за ръководството на обществените поръчки в министерството. Началник на политическия кабинет ще бъде Златко Тодоров. Парламентарен секретар на МВР ще е Любомила Станиславова. Министър Веселин Вучков посочи, че заместниците му ще са трима с оглед големите предизвикателства пред вътрешното министерство. „Още миналия понеделник очертах предварителния профил на хората, с които искам да работя. Предпочитах това да бъдат хора, които имат опит в областта на правото, службите за сигурност и МВР, имат представа за организационната структура на едно вътрешно министерство”, посочи Вучков. На срещата присъстват главният секретар на МВР Светлозар Лазаров и заместник-главният секретар Георги Костов.