Ето как председателят на Сдружение „За Ботевград” Мартин Тинчев, който влезе в открита битка срещу поголовната сеч в горите, коментира предприетите мерки от страна на държавата за ограничаване на дърводобива:
За пореден път държавните институции  се насочват към решаването на проблема с незаконния дърводобив без да търсят причините за неговото съществуване. Новите мерки срещу незаконния дърводобив звучат като: събрали се вълците и решили, че пак ще ядат агнетата в кошарата, но този път ще ги маркират, за да не дразнят хората. Незаконната сеч няма  да спре, докато на гората се гледа само като източник на дървесина и бързо забогатяване.  Проблемът е институционален. Т.е. системата на горите не работи. Корупцията в сектора е повсеместна и официализирана.  Горската държавна администрация не се занимава с решаване на лесовъдски проблеми и лесовъдска практика – основните и приоритети не са свързани с опазване, защита и стопанисване на горите , а с дърводобив и печалби на всяка цена. Всички незаконни действия се извършват със знанието и участието на държавни горски служители на всички нива. Грабежите се поощряват и прикриват от други овластени държавни служители, партийни функционери от всички политически сили.
Затова незабавно трябва да започне политическо и експертно обсъждане с участието на гражданското общество на нов Закон за горите и Национална стратегия.
Горите са най-голямото природно и народно богатство на Република България!