Служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" –  Етрополе предприемат необходимите мерки за обезпечаването на обществения ред и сигурността на гражданите по време на студентския празник.
Организирани са и проведени срещи с органите на местното самоуправление и местната администрация за координиране на общи действия и обмен на информация. Извършват се в момента проверки на питейни и увеселителни заведения и в курортните комплекси съвместно с органите на РС "Пожарна безопасност и защита на населението", РУМВР – Етрополе, РИОКОЗ и други компетентни институции.
Особено внимание се обръща върху пожарната безопасност, изправността на противопожарните уреди и съоръжения, условията за успешна евакуация на пребиваващите в обектите, състоянието на електрическите инсталации и съоръжения и отоплителните уреди и инсталации, както и контрола при пренасянето, законната употреба и съхранението на пиротехнически средства, огнестрелно оръжие, боеприпаси, взривни вещества и др.
Проведени са извънредни инструктажи за безопасност при пожарогасене и спасителни дейности в обектите, като акцентът е върху опасността от употребата на пиротехнически изделия.