Конкретни мерки за противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и безопасността на движението по пътищата са предприети по разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев. С участието на служители от главните дирекции “Криминална” и “Охранителна полиция”, “Пожарна безопасност и спасяване” и „Гражданска защита”, СДВР, ОДМВР, съвместно с РИОКОЗ се извършват съвместни проверки на местата, където студентите ще посрещнат празника - питейни заведения, курортни комплекси и др.. Създадена е организация за обезпечаване на сигурността на студентите, като са ангажирани полицейски служители. Провеждат се срещи с ръководствата на охранителните фирми и звената за самоохрана на традиционните за празнуване места, на които се обръща внимание за повишаване на бдителността и пропускателния режим. Напомнено е, че при необходимост своевременно могат да търсят помощта и съдействието на териториалните полицейски структури.

За предотвратяване на нежелани инциденти се извършват проверки за недопускане продажба на пиротехнически изделия без издадени полицейски разрешения за търговия в нестандартни опаковки или без сертификат за качество. Засилен е контролът върху пренасянето, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Създадена е необходимата организация за контрол по безопасността на движението при очакван интензивен поток през празничните и почивните дни.

При необходимост има готовност да се въведе временна организация на движението с цел превенция и контрол на въведените забрани. Във връзка с пропадането на участък от международния път Е-79, цялото движение в тази посока е отклонено през гр. Банско. Студентите, които ще празнуват там, трябва да имат предвид усложнената пътна обстановка в района. “Пътна полиция” призовава водачите на МПС да не сядат зад волана след употреба на алкохол, без свидетелство за правоуправление или ако автомобилът не е технически изправен.
В навечерието на Студентския празник огнеборците извършиха проверка на пожарната безопасност в 808 обекта /хижи, хотели, дискотеки, студентски общежития и др./. Особено внимание при проверките и тази година бе обърнато на пътищата за евакуация, състоянието на електрическата мрежа, наличието на уреди за извършване на първоначално пожарогасене и др.

Проведени са срещи и беседи с управителите на заведенията, в които ще има най-масово струпване на хора и са им дадени инструкции за действията, които трябва да бъдат предприети при възникването на пожарна ситуация. Проиграни са пътищата за успешна евакуация при пожар или авария.

Най-честите открити нарушения на изискванията за пожарна безопасност са: липса на евакуационно осветление, неизправни ел. инсталации, блокирани врати, неизправни уреди за първоначално пожарогасене, липса на “антипаник” бутони и  др.
При извършените проверки са констатирани общо 195 нарушения на изискванията за пожарна безопасност в 92 обекта. За тяхното отстраняване са връчени 168 писмени разпореждания и 11 протокола от комплексни проверки. За различни нарушения са съставени 15 акта за установяване на административно нарушение, в два случая е започната процедура по налагане на принудителни административни мерки по чл. 268 от ЗМВР. Огнеборците ще продължат да извършват проверки на тези обекти и в оставащите дни до 8-ми декември. Във всички по-големи градове е създадена организация за допълнителни дежурства.

В ОДМВР-София са предприети превантивни мерки за осигуряване на добър обществен  ред и сигурност  по време на  Студентския празник. Около четири хиляди младежи ще празнуват 8-ми декември на Боровец. Районното управление в Самоков, местният участък “Полиция”, подпомогнати от допълнителни екипи от ОДМВР-София, ще се грижат за обезпечаване на тяхната сигурност и недопускане на неприятни инциденти. Засиленото полицейско присъствие ще започне още на 7-ми и ще продължи до 9-ти декември. Пътните полицаи ще акцентират на проверките за превишена скорост, неправоспособност и употреба на алкохол. И през трите дни  на  входно-изходните артерии на  курорта ще дежурят полицейски патрули. В срещи с управителите на заведения, шефове на охранителни фирми и звената за самоохрана служителите са акцентирали за превантивни мерки и намеса за предотвратяване на опити за шофиране в нетрезво състояние, както и своевременно сигнализиране на полицейските органи.