От НАП отказват официална информация


Трима служители от Данъчна служба - Ботевград са уволнени. Заповедите на ръководителя Мирослав Гаврилов и ревизорите Светла Узунова и Валерия Илиева са изготвени още преди Нова година, но е връчена само на Светла Узунова. Гаврилов и Илиева са излезли в болнични.
Вече един месец от пресцентъра на Националната агенция по приходите отказват да отговорят на медиите какви са причините за уволнението на тримата. Напротив, по неофициални източници разбрахме, че е взето решение по този случай да не се дава никаква официална информация.
Работещите в Данъчната служба в Ботевград също не са уведомени официално. Според тях най-вероятно стана дума за нередности при извършени ревизии.
И тримата отстранени служители са от отдел "Ревизии", който е на пряко подчинение на Териториалната дирекция в София. В Данъчното има още два отдела "Проверяващи" и "Услуги за клиенти".
В момента временно изпълняващ длъжността административен ръководител на Данъчната служба в Ботевград е Милчо Златев, дългогодишен служител в отдел "У слуги за клиенти".