Както вече съобщихме предварително, днес от 16:00 часа стана официалното откриване на завършения проекта „Обновяване и реконструкция на „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” ЕООД - Етрополе  Финансиран е по Оперативна програма „Регионално развитие“ и е на стойност 4 461 472 лв.
Чрез неговото  осъществяване е постигнато подобряване на материално-техническата база и е доставено модерно оборудване за рентгеновата диагностика, компютърната томография, акушеро-гинекологията, физиотерапията и рехабилитацията, ултразвуковата диагностика, функционално-диагностичната техника в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” ЕООД – Етрополе. Създадени са условия за съвременни медицински услуги в болницата с осигуряване на възможности за долекуване, рехабилитация и физиотерапия.
От направените изказвания по време на тържеството стана ясно, че в болничното заведение са ремонтирани  четири блока, от общо седем. Взети са мерки за енергийната им ефективност. Направен е вътрешен ремонт на стаите, подменени са вентилацията и климатизацията.  Възможен е и достъп до различни помещения в сградата на лица в неравностойно положение.
Във връзка с успешното завършване на проекта, както вече казахме,  днес от 16.00 ч.бе официалното му откриване. 
Започна се с водосвет от отец Емил, отец Христо и отец Борис.
Своите приветствия към жителите на община Етрополе с думи на благодарност към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, към създателите на проектите и към изпълнителите отправиха инж.Богомил Георгиев-кмет на общината, Емил Димитров и Венета Гергова – заместник-кмет на община Етрополе. Деница Николова – заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройство честити на етрополци новата придобивка с пожелание в болницата да намират своето лечение и хора от други общини на страната.
Събитието уважиха Деница Николова – заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Петър Беков - народен представител, Галя Василева - началник-отдел в Агенция "Медицински одит", Росица Иванова Тодорова - областен управител на Софийска област, Николай Николов – заместник-областен управител на Софийска област, Никола Нитов - управител на ВиК – София област, Емил Димитров - почетен гражданин на община Етрополе, д-р Снежана Досева - главен експерт в Изпълнителна агенция "Медицински одит", Георги Николов - управител на "Жорал"ООД, общински съветници, представители на фирми и организации, които са извършили ремонтните дейности.
След тържеството гостите разгледаха новите придобивки.