Данни за състоянието на безработицата за месец ЯНУАРИ 2015 г.


Показатели по общини:


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ


Равнище на безработица - 9,8%
Брой регистрирани безработни лица - 545
в т.ч. - жени - 294
- мъже - 251
сред тях с намалена работоспособност - 25
Брой регистрирани по възраст - 545
- до 24 години - 53
- от 25 до 29 години - 66
- от 30 до 44 години - 203
- от 45 до 49 години - 68
- над 50 години - 155
Брой регистрирани по образование - 545
- с висше - 34
- със средно - 264
- с основно - 85
- с начално - 37
- без образование - 125
Брой регистрирани без специалност и професия - 275
Трайно безработни - 225
Представители на уязвими етнически групи - 187


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД


 Равнище на безработица - 10,0 %
Брой регистрирани безработни лица - 1523
в т.ч. - жени - 826
- мъже - 697
сред тях с намалена работоспособност - 114
Трайно безработни - 648
Представители на уязвими етнически групи - 565


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ


Равнище на безработица - 21,2%
Брой регистрирани безработни лица - 651
в т.ч. - жени - 297
- мъже - 354
сред тях с намалена работоспособност - 10
Трайно безработни - 394
Представители на уязвими етнически групи – 452


Данните са свалени от сайта на Дирекция „Бюро по труда” Ботевград