В интервю в днешния брой на вестник "24 часа", новият председател на Сметната палата Цветан Цветков засегна и темата с извършената проверка на съответствие при финансовото управление на община Ботевград. Предлагаме текста от статията, коментиращ проблема с нашата община:


...Цветан Цветков коментира и одитния доклад на Сметната палата за община Ботевград. Общинският съветник Иван Гавалюгов и граждани на града обвиняват кмета в редица нарушения, посочени в доклада. Кметът на града Георги Георгиев обаче отрече да има посочени такива в доклада:


Аз възложих одита, когато бях заместник-председател. Спомням си, че имаше доста сериозни нарушения. Даже се наложи привличане на външни експерти, които да извършат допълнителни анализи и доколкото си спомням имаше съставени актове за административни нарушения. По- неприятното е, че нарушенията, които се посочват от Иван Гавалюгов, се срещат в повечето общини в България - нарушения, свързани с прилагане на режима на обществени поръчки. Според мен, най-силната роля на Сметната палата не е толкова сезирането на прокуратурата, а огласяването на резултатите от нейната работа."


Председателят на Сметната палата подкрепи идеята за създаване на специализиран орган, който да проверява политиците за разминаване между декларираното и реалното им имущество:


" Може би трябва да се промени законодателството и да се даде възможност за проверка на произхода на средствата и имуществото.


/…/ Дали политиците имат някакви други имоти, дали ползват някакви други имоти, които не са на тяхно име, дали децата им учат в скъпи университети, дали пътуват в чужбина и отсядат в скъпи хотели –тези неща са извън правомощията на Сметната палата. Просто трябва да се създаде специализиран орган, както е направено в Румъния например. "