Общинските съветници, автори на декларацията, призоваваща Марин Захариев-Цеки да се извини за поведението си на последната общинска сесия на ОбС Ботевград, написаха писмо-отговор до собственика на СД "Цеки-Захариев и сие", по поводо писменото му обяснение за случая и публикуван в местните електронни медии в началото на седмицата. Предоставяме ви пълният текст на позицията на съветниците:

==========================

Г-н Захариев,


С учудване прочетохме Вашия отговор на нашата декларация, с която осъдихме недостойното Ви и обидно поведение, както и проявената недопустима агресия спрямо нашия колега, за което Ви призовахме публично да се извините. Вярваме, че всеки нормален човек допуска грешки, дали подведен от някой „приятел“ или поради собствена лоша преценка в дадена ситуация. Но също така считаме за съвсем нормално, когато човек допусне грешка, особено като Вашата, да прояви елементарно достойнство и да се извини за поведението си. Оказва се обаче, съдейки от разпространения от Вас отговор, че Вие изобщо не намирате нищо притеснително, нередно и недостойно в действията и отношението си към общинския съветник Христо Якимов, както и към самата институция Общински съвет Ботевград, за което да дължите извинение. Напротив. Със странно чувство на нескрита гордост от случилото се започвате Вашето писмо заявявайки „С името си заставам зад всичките си действия, ...“ , продължавате с въпроса „За какво да Ви се извинявам ? “, изреждайки не особено съществени и относими към случая информации и събития, коментирани и интерпретирани доста свободно и дори спекулативно, за да завършите в края на отговора си с категоричното „Не ! ... точно затова не бих Ви се извинил ! „


Г-н Захариев,


Ние не искаме от Вас извинение за факта, че Вашата фирма СД „Цеки – Захариев и сие“ е основен изпълнител на обществените поръчки в община Ботевград в областта на строително-ремонтните дейности във ВиК сектора, което е видно от официална справка, предоставена ни от общинската администрация и подписана от кмета Георги Георгиев. А в справката, за дейностите, извършени от Вашата фирма, е посочено следното:

ВОДОПРОВОД
година място улица К-во стойност с ДДС изпълнител вид процедура
2009 с. Врачеш ул.“Патриарх Евтимий“ 200 м. 43 115,54 лв. СД „Цеки-Захариев и сие три оферти
КАНАЛИЗАЦИЯ
2009 с. Врачеш ул.“Патриарх Евтимий“ 200 м. 43 115,54 лв. СД „Цеки-Захариев и сие три оферти
2010 с. Скравена ул. „8-ми март“, ул. „Церовица“, ул. „Мико Комитски“ 754 м. 75 000,00 лв. СД „Цеки-Захариев и сие три оферти
2011 с. Скравена ул. „Стара планина“ 2170 м. 216 996,55 лв. СД „Цеки-Захариев и сие три оферти
2011 с. Новачене Път Е-79 посока Ботевград-Мездра 480 м. 48 136,00 лв. СД „Цеки-Захариев и сие три оферти
2011 с. Новачене ул. „В. Левски“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Първа“ 430 м. 47 989,84 лв. СД „Цеки-Захариев и сие три оферти
2011 с. Врачеш ул. „Христо Ботев“ 139 м. 12 977,93 лв. СД „Цеки-Захариев и сие директно възлагане
2011 гр. Ботевград кв. Зелин, ул. '19-та“ 230 м. 22 986,79 лв. СД „Цеки-Захариев и сие три оферти
2012 с. Скравена ул. „Грамаде“ 589 м. 59 989,02 лв. СД „Цеки-Захариев и сие директно възлагане
2012 с. Скравена ул. „В. Левски“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Подпоръчик П. Георгиев“, ул. „ Свобода 698 м. 66 878,30 лв. СД „Цеки-Захариев и сие директно възлагане
2012 с. Новачене ул. „Св. Иван Рилски“, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ 651 м. 84 992,64 лв. СД „Цеки-Захариев и сие публична покана
2012 с. Новачене Вилна зона 538 м. 59 999,51 лв. СД „Цеки-Захариев и сие директно възлагане
2013 с. Новачене ул. „В. Петлешков“, ул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Захари Стоянов“ 620 м. 64 990,97 лв. СД „Цеки-Захариев и сие директно възлагане
2013 с. Гурково ул. „Горнотракийска“ 398 м. 46 397,43 лв. СД „Цеки-Захариев и сие директно възлагане
        893 566,06 лв. общо за СД „Цеки-Захариев и сие  
2014 с. Врачеш част от улици по проект 5499 м. 898 645,66 лв. Обединение „Хидро-Врачеш“ ( водещ партньор СД “Цеки-Захариев и сие“, „Р.С Инженеринг“ ЕООД открита процедура

 

Анализирайки пълната справка от последните няколко години надяваме се сте се убедили, че ние не просто „жонглираме с думи и думички“, както твърдите, а ползваме официални източници на информация, от които е видно, че Вашата фирма е основен изпълнител на тези дейности, и то предимно чрез директно възлагане, или чрез ограничена процедура с три оферти ( съгласно отменената , но действала до 2012 г. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки ), подадени от предварително избрани от възложителя фирми. Добре разбирате, че целта на тези процедури, при които възложителят практически сам посочва изпълнителя, е да се избегне избор, извършен в реална конкурентна среда, чрез открит публичен търг. Съвсем не е случайно, че обектите предварително са разделени по улици така, че тяхната прогнозна стойност да даде възможност на Община Ботевград да възложи поръчката именно по този субективен начин.


Но ние не Ви обвиняваме за това, тъй като не Вие, а ръководителят на общинската администрация трябва да даде разумно обяснение и адекватен и аргументиран отговор на въпроса защо при разходването на публични средства доброволно лишава Община Ботевград от правото да избере най-изгодната оферта, с което в максимална степен да се защити обществения интерес. Мъдрите хора са казали, че „ Не е луд този който яде зелника, а този който му го дава“. А дали Вие, като добър човек и личен приятел на Георги Георгиев, сте споделяли „зелника“ с ближния - други органи трябва да установят.


Не ни дължите извинение и за факта, че Общината съвсем целенасочено е избрала именно Вашата фирма за изпълнител и на други дейности. Пак от официален документ - одитния доклад на Сметната палата, става ясно, че по подобен начин - без търг или друга изборна процедура, Община Ботевград директно е възложила на Вашата фирма СД „Цеки – Захариев и сие“ изпълнение и на други дейности, сключвайки три последователни договора с един и същи предмет „Разриване и запръстяване на „Сметище”, м. „Темуша” на територията на гр. Ботевград”, със стойност на всеки от договорите 19 200 лв. без ДДС и 23 040 лв. с ДДС ( съгласно ЗОП, 20 000 лв. Без ДДС е максималната стойност на договор с предмет - услуга, за която могат да се правят директни възлагания без тръжни процедури ). Срокът за изпълнение на всеки от трите договора е два месеца. Общата стойност на трите договора за една и съща дейност, но в три последователни периода, е 57 600 лв. без ДДС и 69 120 лв. с ДДС. Проверяващите държавни служители са констатирали, че с тези си действия възложителят е нарушил Закона за обществените поръчки, като вместо да сключи един единствен договор с изпълнител, избран след определената в закона публична процедура, основаваща се на конкурентния принцип на избор, е разделил една поръчка на три отделни договора, с цел да заобиколи тези процедури и да избере конкретна фирма. И затова не Ви обвиняваме, а отново Възложителят трябва да даде разумни и смислени обяснение за тези си действия. Въпреки достигналите до нас сигнали от „добре запознати“, не можем категорично да потвърдим техните наблюдения и констатации, според които техниката, разположена на старото сметище за извършване на предвидените в договорите дейности, не е била забелязана да работи в нито един момент.


Г-н Захариев,


Незнайно в каква връзка, в писмото си държите да отбележите нещо, което всъщност е съвсем естествен законов ангажимент на всеки ръководител или собственик на стопански субект, а именно, че Вие осигурявате работа във фирмата Ви на работници и служители, на които се заплащат възнаграждения, осигуровки и данъци. Същевременно с това ни обвинявате, че с отказа си да Ви изслушаме на въпросното скандално заседание на ОбС Ботевград на 26.03.2015 г., не сме Ви дали възможност да предоставите и справка за платените от Вашата фирма данъци. Предполагаме, че като дългогодишен успешен бизнесмен, развиващ частна стопанска дейност от 1990 година, както е споменато в Отговора Ви, би трябвало да знаете, че в Търговския регистър, който е публичен, се съдържа пълна информация и финансови отчети от дейността на всяка една търговска фирма, регистрирана на територията на Република България, и всеки заинтересован би могъл да направи необходимата проверка. А за официалната финансова част от дейността на СД „Цеки – Захариев и сие“ информацията в публичния търговски регистър показва следното:

 

Година Общ оборот Приходи от услуги Печалба Данък печалба Осигуровки
2007 1 661 000 лв. 321 000 лв. 13 000 лв. 1 000 лв. 6 000 лв.
2008 2 102 000 лв. 430 000 лв. 21 000 лв. 2 000 лв. 8 000 лв.
2009 1 492 000 лв. 298 000 лв. -48 000 лв. 0 лв. 6 000 лв.
2010 2 015 000 лв. 480 000 лв. 27 000 лв. 3 000 лв. 10 000 лв.
2011 2 817 000 лв. 907 000 лв. 29 000 лв. 3 000 лв. 13 000 лв.
2012 2 106 000 лв. 367 000 лв. 9 000 лв. 1 000 лв. 11 000 лв.
2013 2 343 000 лв. 291 000 лв. 12 000 лв. 1 000 лв. 11 000 лв.
2014 няма публикувани годишни финансови отчети
Общо 14 536 000 лв. 3 094 000 лв. 63 000 лв. 11 000 лв. 65 000 лв.

 

Анализирайки числата от тази справка, стигаме до един доста позитивен извод за вероятните причини, поради които сте предпочитан изпълнител на обществени поръчки в община Ботевград. А именно заради изключително ниския процент на печалба, при който работи Вашата фирма – под 0,5 процента на база реализиран оборот ! Видно е, че за седемгодишен период, при общ оборот от близо 15 милиона лева, сте реализирали средна годишна печалба от по-малко от 10 хиляди лева, за което сте заплатили общо цели 11 хил. лева корпоративен данък ! Или около 1500 лв. на година. Да развиваш такъв мащабен и успешен бизнес с тези финансови показатели действително е изкуство, което не всеки владее. От внушителното присъствието на общинската сесия на лица, легитимирани като Ваши служители, както и от мащабните строително-ремонтни дейности, в които Вашата фирма активно участва през последните няколко години, останахме с впечатление, че в СД „Цеки-Захариев и сие“ по трудови правоотношения работят най-малко няколко десетки служители. И затова оставаме леко озадачени от факта, че декларираните и , убедени сме, редовно внасяни осигуровки на Ваши работници през посочените седем години, са общо едва 65 хиляди лева. Разделено на седем години по дванадесет месеца това прави средно под 800 лв месечно – сума, която на практика едва стига за внасяне на дължимите осигурителни вноски дори само на управителя и на няколкото служители на бензиностанцията Ви в края на града ! Но и за това не ни дължите обяснение или извинение.


Не ни дължите извинение и за факта, че Вашата фирма практически участва във всички обществени поръчки, изпълняващи мащабни и добре финансирани с европейски средства инфраструктурни проекти, реализиращи се в община Ботевград. Като тези в селата Трудовец, Врачеш и Скравена, например. Убедени сме, че това не се дължи на изключително топлите Ви приятелски отношения с ключовата ръководна фигура в общинската администрация, за които Вие и не отричате, а се дължи най-вече на високия професионализъм и качество на работа на Вашата фирма, както и на притежаваните и демонстративно размахвани от Вас няколко „исота“ , които са ясно доказателство за внедрените и международно признати високи стандарти на работа във Вашата организация.


Не ни дължите извинение и за друг общоизвестен факт, според който от няколко години Вашата фирма СД “Цеки-Захариев и сие“ е основен доставчик на горива за общинската администрация и за общинските търговски дружества. Не се съмняваме, че Вие сте избран за доставчик не заради някакви лични познанства или по други субективни причини, а в организираните от съответните организации публични търгове несъмнено сте направили най-доброто предложение, основаващо се на високо качество на предлаганите горива, дълъг срок за отложено плащане на задълженията, както и висока търговска отстъпка., с което системно и категорично надделявате над всякаква конкуренция.


Г-н Захариев,


Най-малко пък ни дължите извинения за съвместните вечери, разходки, СПА процедури, и безброй воаяжи в страната и чужбина, в които неизменно придружавате ботевградският кмет, и за които в публичното пространство се носят легенди. За тези съвместни мероприятия и за наличието или за липсата на причинно-следствена връзка с договорите, които Вашата фирма редовно получава, Вашият личен приятел ще трябва да обяснява.


Но, г-н Захариев,


Дължите едно голямо извинение за заплахите и проявената агресия спрямо нашия колега-съветник Христо Якимов, както и за демонстрираното публично неуважение към институцията Общински съвет Ботевград. Все още се надяваме, че сам, без чуждо влияние, ще успеете трезво да анализирате и преосмислите постъпката си от онзи последен четвъртък на месец март. Иска ни се да вярваме, че ще намерите сили да поднесете своите извинения. Защото така правят достойните хора, които не се влияят и не робуват на конюнктурни контакти и зависимости


В очакване на извинение от Ваша страна:


Христо Якимов, д-р Горгачева, д-р Златева, Филип Филипов, Яница Иванова, Цветан Цолов, Цеца Христова, Мариана Босовска, Николай Димитров, Цветан Миньовски, Цветелин Цветков и Иван Гавалюгов – общински съветници със собствено мнение и активна гражданска позиция