Най-високи резултати зрелостниците са постигнали на матурите по френски и по италиански език – съответно 86,68 и 86,44 среден брой точки. Това показват обобщените данни, предоставени от МОН. На зрелостните изпити по езиците като цяло е показана по-висока успеваемост – средният брой точки на матурата по испански език е 84,58, по немски език - 76,99, по английски - 68,91, руски - 62,39.

Сравнително добре са се справили зрелостниците и на изпита по математика - 66,31 среден брой точки. Това е най-силният резултат от общообразователните предмети, следват български език и литература - 57,14; биология и здравно образование - 56,84; химия и опазване на околната среда - 50,49.

Най-слаби са резултатите на изпита по философския цикъл – 40,32 среден брой точки. По-ниски са резултатите и в останалите дисциплини - история и цивилизация - 42,12; физика и астрономия - 42,97; география и икономика - 46,45 точки.
На изпита по български език и литература най-много ученици – 24 360, са получили оценка добър. Оценките се движат от 3,50 до 4,49. 20 625 деца са оценени с много добър – с оценки от 4,50 до 5,49.

Сравнително близо като брой зрелостници са оценките среден (в скалата от 3,00 до 3,49) – 12 002, и отличен (от 5,50 до 5,99) – 11 933. Пълните отличници са 891, а двойкаджиите – 2 721 зрелостници. Общо 72 532 учащи се явиха на този изпит.

Зрелостниците получават точки за предадените от тях изпитни тестове. Точките се преобразуват в оценки. Получилите слаб 2 имат до 22,5 точки включително. За да получат среден 3 учениците трябва да имат между 23 и 40,5 т. включително, за добър 4 – между 41 и 58,5 т. вкл., за много добър – от 59 до 76,5 т. вкл., за отличен от 77 до 94,5 т. вкл. и за пълен отличен – от 95 до 100 точки.
Поименно резултати ще мога да се проверяват в сряда в сайта на МОН.