На 16 юни стартират археологически разкопки на крепостта на връх „Голям Боровец” между селата Разлив и Правешка Лъкавица. Проучването ще стане факт, благодарение на родолюбието и отзивчивостта на Ваня и Георги Славови. За извършване на разкопките е сключен договор за публично-частно партньорство между Исторически музей - Правец и „Искра-21”АД с управител Георги Славов.

Археологическото проучване ще се извърши от екип  на Исторически музей-Правец под ръководството на научните ръководители Татяна Борисова - директор на ИМ-Правец и н.с.ІІ ст.д-р Валери Григоров от Национален археологически институт.

Крепостта „Боровец” датира от времето на траките и продължава живота си през Античността и Средновековието. Целта е да се извърши първоначално теренно археологическо проучване на руините в м. Боровец, да се изясни точната датировка, време на изграждане, съществуване и развитие на крепостта през отделните исторически епохи.
Пълното археологическо проучване на крепостта ще се осъществи в продължение на няколко археологически сезона и тя ще се превърне в атрактивна дестинация на културен туризъм на територията на общината и региона.
Очакванията са за добри научни резултати, интересни находки и силни  емоции от откривателството.

Продължава набирането на работници за участие в археологическите разкопки в м. „Боровец”. За допълнителна информация звънете на тел. 07133/21-54 /Исторически музей-Правец/ и GSM:0888688803.
Таня Борисова-директор на ИМ-Правец