Бившият управител на общинска фирма „ВиК Бебреш” Гачо Гачев днес сигнализира botevgrad.com, че достъпът му до сградата на Общинската администрация е възпрепятстван, като му е наложен безпрецедентен ограничителен режим!


„Днес разбрах, че нямам право да се движа свободно в Общината. Трябваше да свърша лична работа в общинска служба „Земеделие”. Още от входа ме пое охранителят, за да ме съпроводи до службата. Освен това ми съобщиха, че  разполагам с ограничено време на престой в сградата – само 5 минути. Попитах охранителя, който ме придружаваше, кой е дал тези разпореждания и как да си свърша работата само за пет минути, като ми трябва минута и половина да се кача по стълбите, да чакам на опашка от десет човека и да сляза по стълбите за минута и половина. Той повдигна рамене и ми отговори, че петте минути са изминали и трябва да изляза от общината. И аз тръгнах без да съм си свършил работата”, обясни Гачев пред наш репортер и продължи: „На слизане срещнах кмета Георги Георгиев. Бях сигурен, че охраната изпълняваше негово разпореждане, ето защо го попитах: Кой си ти, че не ми позволяваш да си върша спокойно работата в общината?! Аз съм гражданин и имам това право. А той ми отвърна: „Бегай, бегай, с тебе съм приключил”.”


В това, че Гачо Гачев се движи под конвой в сградата на Община Ботевград, се убеди лично наш екип, който го придружи при повторното му посещение в общинска служба „Земеделие” , както и при визитата му в общинската техническа служба. Пред общината се засякохме с кмета Георгиев. Като ни забеляза да приближаваме входа, той размени набързо няколко думи със Светлозар Божилов – главен специалист по обществения ред, след което си тръгна, придружаван от Йорданка Лалчева. Току-що инструктираният Светлозар Божилов веднага се "лепна" за нас и заискачва стълбите редом до бившия ВиК управител. На въпроса защо се налага да съпровожда Гачо Гачев, той отвърна, както очаквахме - с конфузно мълчание. В същото време други граждани, дошли по лични дела в общината, се движеха свободно по стълбите и коридорите на общинската сграда. Това ни провокира още веднъж да попитаме каква е причината за „специалното отношение” и "ескортирането" на Гачев, но отговор отново не последва.


Докато бившият управител на ВиК разговаряше със служителя в общинската служа по земеделие, Светлозар Божилов няколко пъти подканяше екипа ни да напусне помещението, като многократно предупреждаваше да не снимаме нищо.


След напускането на сградата на Общината попитахме Гачо Гачев как си обяснява драстичната промяна в отношението към него от страна на Георги Георгиев, след като публично известно е, че двамата бяха в изключително близки отношения, и то от много години. В началото на 2014-та, при избора на сегашния управител на водното дружество по време на редовна общинска сесия, ботевградският кмет дори не успя да контролира емоциите си и с навлажнени очи и сподавен от вълнение глас, благодари на пенсионираният Гачо Гачев за отличната му десетгодишна работа като управител на общинската фирма. Видимо ядосан и възмутен от лицемерието на кмета, Гачо отговори: „ Да. Бях му пръв приятел, но само докато му бях полезен. До 2009-та година Георгиев безскрупулно "доеше" ВиК. Питайте го колко фактури Общината не е изплатила на фирмата. Само 100 000 лева ВиК е дала за издръжка на общинския вестник. По едно време вече спрях да плащам. Питайте го дали общинската администрация е плащала вода на ВиК. Има отчетени няколко фактури от 2003 година и толкоз. Нещо повече - той направо ми заповяда „Повече фактури не ми носете”. Питайте каква вода е платил за имението си в Камен дол. Питайте кой му поддържа розите и зелените площи. Питайте го къде е автомобилът, който общината купи за 100 000 лева, за да мие улиците в Ботевград. Питайте го за строежите и ремонтите ... И още, и още питайте… Това е само малка и не най-фрапиращата част от "допълнителните услуги", предоставяни от ВиК..., същественото предпочитам засега да премълча”.


В заключение Гачо Гачев заяви, че е силно възмутен от поведението и отношението на Георгиев и че ще е следващият, след Володя Казаков, който ще се откаже публично от почетните отличия – два почетни медала на кмета и званието „Заслужил гражданин на Ботевград”, с които бе удостоен по предложение отново на Георгиев.


Чърчил доста правилно  е забелязал, че " Няма вечни приятели, а има вечни интереси"