Договорът за управление на управителя на ВиК „Бебреш” ЕООД - Гачо Гачев, изтича на 30 юни 2012 год. В тази връзка кметът на общината Георги Георгиев е внесъл докладна в ОбС, в която предлога той да бъде удължен до 31.10 2012 год. На редовното заседание, насрочено за 28 юни, Общинският съвет ще се произнесе по предложението на градоначалника.