Общината не е продала тротоарната ивица зад сградата над “Балкангаз 2000”, както твърдят някои от живеещите в блока над Пощенска банка. Общинското ръководство е издало заповед да бъдат премахнати паянтовите постройки и дървата по две причини. От една страна  гледката е неестетична и не се нрави на повечето хора, живеещи около това място, а от друга - пречи на автомобилите и създава предпоставки за транспортни произшествия.
Днес е крайният срок, до който трябва да бъдат премахнати дървата и постройките. Собствениците им са уведомени предварително с писмо, подписано от зам.-кмета Гарвански.