Зрелостниците ще държат матура върху стихотворението на Пейо Яворов “Ще бъдеш в бяло". Върху тази творба от символисткия период на поета учениците ще трябва да създадат аргументативен текст и интерпретативно съчинение.


Матурата започна в 8.00 часа и ще продължи 4 часа.


Министерството на образованието обяви строги мерки за контрол срещу преписването. Във всяка зала ще има по двама квестори. Интернетът в училищата ще бъде спрян, а мобилните им телефони - прибрани.


В началото на изпита всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, за да се следи по-лесно за нередности и размествания.


На матурата за 12 клас се явяват над 58 000 зрелостници в 609 училища на територията на цялата страна. Резултатите от държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъдат обявени до 9 юни.


В 9.00 часа е изтеглен вариантът по български език и литература за националното външно оценяване за седмокласниците. Изпитът започва в 10.00 часа и се провежда в два модула. Първият продължава 60 минути, а вторият - 90 минути.


За седмокласниците резултатите трябва да бъдат обявени до 3 юни.