Общинските съветници от опозицията ще сезират Прокуратурата и Административния съд за това, че Община Ботевград саботира работата на ОбС. Основание да пристъпят към това действие им дава факта, че преди датата на свиканото по тяхно искане извънредното заседание на местния парламент, което бе насрочено за 5 юни, но се провали поради липсва на кворум, както се очакваше, общината не им предостави в писмен вид информация, подкрепена с необходимите документи, в която коректно да бъдат посочени всички неразплатени задължения на Община Ботевград към фирми, учреждения и институции, възникнали в периода 01.11.2003 г. - 25.05.2015 г.

Искането да им бъде подготвена такава информация съветниците са внесли по надлежния ред и в определения срок в общинската администрация.

Каква е причината да не бъде удовлетворено искането на групата съветници? – този въпрос зададохме на инж. Красимир Андреев – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Ботевград. Първоначално той отказа да отговори под претекст, че имал много работа, но след като настояхме, с неохота отвърне: „Общинската администрация имаше готовност да докладва на извънредното заседание, но общинските съветници не се събраха.”. Отново попитахме защо общинската администрация не е подготвила информацията в писмен вид, но от негова страна последва същия отговор.

След като Красимир Андреев два пъти, и то категорично, подчерта, че общината  е била подготвена по темата, поискахме от него да отговори пред botevgrad.com дали общината има просрочени задължения, ако има – в какъв размер са те и за какъв период са натрупани. Той обаче, също толкова категорично, отказа да отговори. „Няма какво повече да кажа. И без това Ви отговорих пряко сили”, заяви Андреев.

Нежеланието на Красимир Андреев да отговори засилва съмнението, че общината има неизплатени задължения, които умишлено укрива от обществеността. Вероятната причина за това е, че те възлизат на милиони лева, но колко точно – за момента можем само да предполагаме.

Неотдавна botevgrad.com оповести част от задълженията на общината, за които има официална информация, че съществуват: близо 90 хил. лв. на „Балкангаз 2000” АД, но запознати с общинските дела обаче твърдят, че задълженията към газовото дружество са далеч по-големи, тъй като имало и други общински обекти, които не плащали сметките си за газ от дълго време; над 250 хил. лв. към държавата от невнесени данъци плюс натрупани лихви от продажбата на Градския универсален магазин; над 400 хил. лв. към фирма-изпълнител на общински обект, която е осъдила общината и е извадила изпълнителен лист; над 100 хил. лв. неразплатени средства по проекта за развитие на туризма; няколко стотин хиляди лева към фирмата изпълнител  на пречиствателната станция за отпадни води; общинското ВиК също търпи загуби от факта, че редица общински обекти не плащат за услугата "вода и канал", тъй като изобщо не се инкасират, а други, като кметствата по селата например, се таксуват съвсем символично "на база" , а не според отчетите на водомер.

Именно поради ежедневно изникващите нови общински задължения, група общински съветници внесоха питане до кмета, с което поискаха актуална и коректна информация за всички неразплатени общински сметки от 2003-та година досега.


Припомняме, че извънредното заседание за обсъждане на тази информация бе отложено за 12 юни от 17 часа. А дали и то ще претърпи провал – предстои да разберем на уречената дата.