60 майки от община Ботевград, родили през първото полугодие на тази година и подали заявления за подпомагане, получиха еднократни финансови помощи. Общият размер на средствата, които бяха раздадени днес в малкия салон на читалището, бе 28 100 лева. 20 от майките са с висше образование. Затова получиха по 600 лева. Майките със средно – 22 на брой, получиха по 500 лева. Останалите - с основно и без образование, получиха съответно по 300 и по 200 лева.


Парите бяха раздадени от кмета Георги Георгиев, за когото вече не се знае в отпуск ли e, или е на работа.


Средствата за подпомагане на младите майки се отпускат по решение на Общински съвет – Ботевград.