До момента общинската администрация не е дала отговор на нито едно питане, внесено от общински съветници, с което нарушава Закона на местното самоуправление и местната администрация. Това каза пред местни медии съветникът Иван Гавалюгов. Той подкрепи думите си с конкретни примери. На 25 май петима съветници са внесли искане, в което настояват да им бъде предоставена пълна и коректна информация за неразплатените задължения на общината в периода 1 ноември 2003 год. – 25 май 2015 год. Отговор обаче все още няма.


„Лека-полека задълженията започнаха да излизат наяве. Тези 75 000 лева, които бяха гласувани за покриване на разходите за газ на читалището и библиотеката, са задължения на общината. И към днешна дата сме в неведение какви са задълженията на общината, какво е нейното финансово състояние. Защото не вярваме и се убеждаваме ежедневно, че това, което се декларира от кмета в отпуск Георги Георгиев, е абсолютна лъжа. Той предоставя категорично неверни, заблуждаващи информации относно финансовото състояние на община Ботевград. По негови думи общината няма задължения. А това категорично не е вярно. За някои неща знаем, за други гадаем и допускаме. Искаме да имаме ясна и конкретна информация”, заяви  Гавалюгов.
Съветникът съобщи, че временно изпълняващият длъжността кмет на община Ботевград – Красимир Андреев също е запазил мълчание по темата.


„Ние внесохме докладна с входящ номер от 17 юни, с която поискахме в общинския съвет да бъде разгледана такава информация. Бяха свикани две извънредни сесии, които съвсем умишлено бяха провалени поради липса на кворум. Мнозинството не счете за необходимо да подкрепи това наше искане. Явно не им е интересно да чуят една проста истина, касаеща задълженията на общината, и по команда не се явиха на заседанията. Председателят на общинския съвет, в абсолютно нарушение на закона, спря да внася това наше искане на последващи заседания, а би трябвало да внесе тази точка за разглеждане на редовна сесия”, каза още Иван Гавалюгов. 


Второто питане, на което Красимир Андреев не е отговорил, е свързано с положената канализация по ул. „Стара планина” в кв. „Паланката” в Скравена. То е внесено от общинските съветници Иван Гавалюгов и Филип Филипов.  В искането те настояват да им бъде предоставена количествено-стойностна сметка по дейностите за изграждане на канализацията, Акт образец 19 за приемане на извършените строително-монтажни работи при полагане на канализацията и копия от платежните документи на общината.


„Изписано е полагането на канализация с дължина 2 170 метра, а измерена на място улицата е около 1040 метра. Несъответствие - близо два пъти. Съмнения – сериозни, за  надписване – двойно и изплащане – двойно. В случая тази поръчка е възложена директно на една небезизвестна местна фирма, която имаше атрактивно участие на една сесия на общинския съвет. Цялата фирма беше удостоила с присъствието си общинския съвет”, обясни общинският съветник и допълни: „ За съжаление, вече месец и половина след внасяне на това наше искане, г-н Андреев не е счел за необходимо да ни предостави  информацията. Той поиска от нас да внесем искането си официално, ние го направихме, но отговор на поставените въпроси така и не получихме, не ни бяха предоставиха и документите, които поискахме.”.


Иван Гавалюгов изрази подозрения, че причината за забавяне на отговора може да е свързана с предприета подмяна на първичната документация. „Няма друго обяснение”, каза той.


Съветникът съобщи, че от 2014 год. насам лично той е отправил 7-8 запитвания до общината, но няма отговор на нито едно от тях. Без отговор остават и питанията, внесени от други съветници от опозицията.


„С мълчанието си общината извършва закононарушение и не зачита правата на общинските съветници”, коментира Гавалюгов.