Прерязаха лентите на пречиствателните станции за питейни води в селата Скравена, Радотина и Гурково. На откриването присъстваха цялото общинско ръководство – кметът Георги Георгиев, заместниците му Красимир Андреев и Цанков Цанов, секретарят на Община Ботевград Цеца Иванова, председателят на ОбС – Ботевград Йорданка Лалчева, общинските съветници Георгина Романова, Евгения Иванова, Йордан Йорданов, Цветан Миньовски, Николай Димитров и Цветан Цолов, кметовете на съответните села, жители на населените места, представители на фирма „Щрабаг” - изпълнител на проекта, и представители на фирма „Озония”, проектирала пречиствателните съоръжения.


Принципът на действие на новооткритите пречиствателни станции е същият като на тези в Ботевград.  Те ще пречистват питейната вода чрез озониране. Разликата е тази, че при новите има абсорбери за задържане на органичните съединения.


„Водата, която се пречиства от трите пречиствателни станции, освен че е бистра, не съдържа опасни химически компоненти като хлорамини. Според последните директиви на Европейския съюз хлорамините трябва да бъдат намалени до четири пъти. Това са първите пречиствателни станции, в които тази директива е изпълнена.  При тази технология, която е нова, имаме окисление с озон. Окисляват се органичните съединения и се задържат в абсорбери, които са автоматични. При пречиствателните станции в Ботевград няма абсорбери, каза проектантът на съоръженията инж. Жеко Ганев.  -Озонът, теоретично, се произвежда с 22 вата ел. енергия. Като най-добрите образци - генератори на озон, произвеждат този озон с  100-120 вата. Настина това е доста скъпо, но въпреки това технологиите с озон се използват масово и в Германия, и във Франция. Ние използваме нов тип озонатор – български патент, при който производството на озон става не под налягане, а под вакуум. Количеството ел.енергия, необходимо за генериране на едно грам озон, е четири пъти по-малко от световните образци”, допълни той.   


Съоръженията са изградени по проект „Подобряване качеството на живот в Община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа  в селата Скравена, Новачене, Литаково, разширяване на водопроводната мрежа в селата Новачене и Гурково и изграждане на пречиствателни станции на питейни води в селата Скравена, Гурково и Радотина. Изпълнител на проекта е фирма „Щрабаг”. Той се осъществява с финансова подкрепа на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция  и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.  Стойността му е 4 787 822.11 лева. Договорът за предоставяне на средствата бе подписан на 12 декември 2013 год.


Трите пречиствателни станции ще бъдат предоставени за стопанисване на общинска фирма "ВиК Бебреш". Предложението ще бъде внесено за гласуване на утрешното редовно заседание на Общинския съвет.