И тази година ще има колоездачна обиколка, която ще е част от МОГА фест. Маршрутът е Етрополе –Малки Искър - Лопян - Етрополе. Срещата и стартът са пред сградата на община Етрополе на 29.08 от 09:00 ч.
Относно трасето на обиколката е важно да се знае, че Етрополе и селата са свързани помежду си с шосейна мрежа - предпоставка за чудесна велоразходка. Може също така да се вметне, че местностите, през които минава обиколката, са красиви, както са красиви и добри жителите, населяващи тези територии.
Като свържете на географска карта с моливче Етрополе-Малки Искър-Лопян-Етрополе се получава „О", като обиколка. Какво повече да кажем - карането на колело е голям кеф!  Няма спор, че е добре и за здравето, но това няма значение.
Ще ни се да се съберем колкото се може повече колоездачи, малки и големи  и да споделим заедно удоволствието от колоезденето.
 
ВАЖНО: Всеки велосипедист трябва да попълни декларация, която може да намерите на посочения долу линк. За лицата под 18 години се изисква подпис от родител и трите му имена.
 
Във Фейсбук на този линк може да следите всичко актуално:
https://www.facebook.com/events/887560954647710/


 
Всеки желаещ да се включи в обиколката трябва да попълни следната декларация.


ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие в колоездачна обиколка
Велосипедист
Долуподписаният:
Трите имена:
Пол: м ж
Националност:
Адрес:
ЕГН:
Мобилен телефон завръзка:
Телефон на близък:
e-mail:
Декларирам, че:
1. Съм запознат/а/ с инициативата „Kолоездачна обиколка Етрополе –Малък Искър- Лопян - Етрополе ”,нося пълната отговорност за участието си в проявата и участвам доброволно.
2. Психически и физически съм здрав/а/.
3. Не страдам от болести, касаещи сърдечно-съдовата система, психомоториката на организма, както и от високо кръвно налягане, очно налягане или други тежки заболявания.
4. Здравословното, физическото и спортно-техническото ми състояние отговарят на трудността на маршрута и позволяват да участвам в Обиколка Етрополе –Ямна- Лопян – Малък Искър- Етрополе
5. Са ми известни рисковете да получа травми, включително и тежки, за които организаторите не носят отговорност.
6. По време на състезанието приоритет за мен са безопасното движение, спортсменството и опазването на околната среда.
7. В случай на нужда съм готов да окажа помощ и да уведомя организаторите, ако е необходимо тяхното съдействие.
8. По време на състезанието ще нося със себе си задължителната екипировка, изискана от организаторите.
9. Ще се движа по маркирания маршрут и ще спазвам указанията на контролните постове.
10. Няма да напускам проявата без знанието на контролните постове или без да съм уведомил старт/финала на телефон 0876441993.
 11. Няма да употребявам преди и по време на проявата неразрешени стимуланти, алкохол и психоактивни вещества.
12. Се задължавам да спазвам инструкциите и да съблюдавам мерките за безопасност, които са ми препоръчани от организаторите.
13. Нямам претенции за осигуряване на оборудван лекарски кабинет в момента на изпълнение на мероприятието, както и медицински надзор по чл. 51 и следващите от Закона за народното здраве, както и Наредбата по чл. 53 от ЗНЗ, чл. 6.
 14. Предварително прочетох инструкциите за състезанието и при неспазването им сам нося отговорност за последствията..
15. Нося отговорност за действията си, за живота и здравето си по време на спортното събитие.
16. С настоящата декларация давам съгласието организаторите, спонсорите, зрителите и другите участници в спортното събитие си бъдат освободени от отговорност за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други, които могат да ме сполетят по време на събитието или по пътя към мястото на провеждане на събитието.
17. С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието.
18. Съм прочел и разбирам съдържанието на декларацията, както и че съм прочел инструкциите за участие в спортното събитие и съм съгласен с тях.
За лица под 18 год. се изисква подпис на родител и трите му имена:
Дата: Декларатор:


29 август 2015 г.
в 09:00