Избираме сами доставчика и договаряме цената


Предприятия и битови потребители ще могат да избират сами доставчика си на ток и свободно ще договарят цената му. Това се планира да стане възможно най-късно през март догодина. До края на първото тримесечие на 2016 г. предвиждаме да въведем либерализацията на пазара на електрическа енергия. Това съобщи енергийният министър Теменужка Петкова, която присъства на подписването на договор между Българския енергиен холдинг и Световната банка за изготвяне на доклад за състоянието на енергетиката. Петкова обясни, че експертите от банката ще направят анализ на състоянието на сектора, като фокусът ще бъде към Националната електрическа компания. 


Докладът ще покаже и кои са най-удачните модели за либерализирането на пазара на ток. Анализите трябва да са готови най-късно след шест месеца, а през ноември ще има и междинен доклад. След това ще се проведат и консултации с всички заинтересувани страни в енергетиката. Петкова уточни, че до края на ноември трябва да са готови и законодателните промени, които да позволят либерализацията на пазара на ток да стане факт.


Министърът каза още, че са възможни всякакви варианти при излизането на свободния пазар на електроенергия. Възможно е битовите потребители да се включат в либерализацията на пазара по-късно, за да се избегнат резки промени в сметките им за ток. Петкова допълни, че има препоръка от Брюксел Българската енергийна борса да мине към финансовото министерство, за да може да е независима, след като либерализацията стане факт.


Петкова припомни, че се правят процедурите за подготовка от страна на НЕК да плати дълговете си към двете американски централи. Борчовете възлизат на общо 800 млн. лв., като 300 млн. лв. от тях ще отидат за мините.