Инж. Добри Цветков, изпълнителен директор на „Елаците-мед“ АД:


Постигнахме постоянен добив и непрекъснато развиваме нови проекти


Сътрудничеството между предприятието, местната власт и местните общности е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на „Елаците-Мед” АД и на общината


- Инж. Цветков какво си пожелавате и какво бихте казали на вашите работници и служители в навечерието на професионалния Ви празник – Деня на миньора?


- Денят на миньора за мен, а също и за целия състав на „Елаците-Мед” АД е ден на гордост заради резултатите на нашия труд и ден за равносметка за поставяне на нови, по-високи професионални цели. За всички нас е много важно „Елаците-Мед” АД да продължи да се развива успешно и да постига устойчив добив, с което, както и до сега, да допринася за икономическо и социалното развитие, да създава заетост за голяма част от населението в Етрополе и в Средногорието, да бъде все така коректен и отговорен работодател. „Елаците“ ще продължи да инвестира в подобряването и възстановяването на околната среда и в здравословните и безопасни условия на труд, да подпомага благоустройството на общините и да подкрепя инициативи на местните общности. Поздравявам всички наши работници, служители и партньори от отрасъла с професионалния ни празник и им пожелавам здраве, професионално удовлетворение от постигнатото, щастие и благополучие на тях и семействата им.


- Вие сте директор на Обогатителния комплекс от 1992 до 2001 г., а от 2001 г. до сега - изпълнителен директор на предприятието. Какво са за Вас „Елаците”?


- Елаците е медно находище с интересна история, а „Елаците-Мед” АД е предприятие, чието цялостно проектиране, изграждане и управление след приватизацията продължава да бъде дело на български специалисти от групата фирми ГЕОТЕХМИН. Първата копка на открития рудник е направена на 9 май 1976 г., на 8 април 1981 г. в Обогатителната фабрика (днес Обогатителен комплекс, с. Мирково, б.а.) е произведен първият концентрат, а през февруари 1983 г. МОК „Елаците” е открит официално. През миналия век запасите на рудник „Елаците” са изчислени на около 240 млн. т. руда, което означава, че рудникът, а и цялото предприятие трябваше да спре работа през 2006 г. Гордея се, че в периода след приватизацията на предприятието екипи от специалисти от групата фирми ГЕОТЕХМИН удължиха жизнения цикъл на рудника. Заедно с това постигнахме постоянен добив и непрекъснато развиваме нови проекти, свързани с цялостното управление на предприятието. Мнозина от работещите в Рудодобивния комплекс си спомнят тежкото състояние на рудника в периода 2000-2003 г. Тесни и неравни забои, пътни връзки, изградени за работа със стара минна техника и автомобили, неефективно диспечерско управление, ниска производителност. Днес разполагаме с мощни багери, с модерни автосамосвали и нова спомагателна техника, а за движението по забойните линии се използват най-съвременни тотални станции, високо точни GPS и др. Това е една малка част от променената картина в Рудодобивния комплекс в Етрополе. Тя може да бъде допълнена с някои значими осъществени проекти, сред които е изграденият Корпус за едро трошене (КЕТ-3) към рудника. Преките ефекти от това съоръжение се изразяват в значително намаляване на транспортното разстояние за рудата и следователно в икономия на гориво-смазочни материали, гуми и др. През 2014 г. стартираха технологичните проби на новата пречиствателната станция за руднични промишлени води на кота 840 м. Тя е изградена по иновативен проект на Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън, Япония и е изцяло инвестиция на „Елаците-Мед“ АД, чиято цел е подобряване на състоянието на река Малък Искър в района на заустване на пречистените води. Това е само пример за стремежа на нашия екип към внедряването на най-добрите световни практики. „Елаците-Мед“ АД е един от най-големите и най-отговорните работодатели в България. Не случайно нашият девиз е ”Устойчиво развитие – стандарт за качествен живот”. Устойчивото и дългосрочно производство, към което се стремим, не е самоцел, а основа, върху която да се градят и управлението на околната и работната среда, и социалните аспекти и човешките ресурси, като непрекъснато се повишава квалификацията на служителите и работниците и тяхната мотивация за работа.


- Как оценявате взаимодействието с местната общност и диалога с община Етрополе?


- Сътрудничеството между предприятието, местната власт и местните общности е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на „Елаците-Мед” АД и на общината. Добрият диалог с всички заинтересовани страни е наша цел и ние сме удовлетворени, защото виждаме същия стремеж и от страна на кмета на община Етрополе, на Общинския съвет, на общинската администрация, на представители на бизнеса и като цяло на обществото в района на Етрополе. Мисля, че повечето от хората в този район осъзнават, че от успешното развитие на „Елаците” до голяма степен зависи благоденствието на Етрополе. Наред с усвояването на европейските фондове за развитието на важни проекти, сфера в която Етрополе постигна видимо сериозни резултати, голямото предприятие винаги е двигател за развитието на района. То осигурява заетост и добро заплащане, а това се отразява положително на потреблението, което, от своя страна, дава импулс на малкия и средния бизнес, на инфраструктурното развитие. Например, за да отговорим на една необходимост за гражданите, миналата година инвестирахме доброволно и безвъзмездно в извършването на ремонт на участъци и асфалтирането на улици в Етрополе. Осъществяваме и редица програми за корпоративна социална отговорност в различни направления: образование, знание и културно развитие на младото поколение, съхранение на българската духовност, подкрепа на местните традиции и обичаи, опазване на околната среда, спорт и здраве в училище, помощ при бедствия и др. При реализацията на нашите доброволни инициативи им винаги сме чувствали, че сме обединени около една кауза, полезна за обществото: ние, нашите служители, общинските администрации и техните ръководства, учители, ученици, културни дейци, представители на горски стопанства и др. Няма значение дали засаждаме ябълкови фиданки върху училищни или горски терени както беше в програмите ни за корпоративна социална отговорност „Ябълка за здраве“ и „Нашето зелено утре“ или стимулираме духовното начало и стремежа към знание, каквато е идеята на „Култура и национална идентичност” и конкурса „Родният край в моите очи”. Тези наши програми, както и празниците и инициативите, които се организират по традиция от етрополци в Етрополе, ни карат да се чувстваме като част от едно цяло. Нека всеки да върши своята работа, да го прави по-добре, но и да продължим да вървим в една посока – устойчивото развитие и по-доброто качество на живот.


Визитка: Инж. Добри Цветков е завършил Висшия минно-геоложки университет, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия и мини”. Има квалификация ”Мениджър” по специалността ”Трансфер, внедряване, маркетинг и иновации” от Техническия университет. Работи в минната индустрия от 1972 г. От 1991 г. до юли 2001г. е директор на ОК ”Елаците”, а след това – изпълнителен директор “Елаците-мед” АД. Член е на Управителния съвет на „Елаците-Мед” АД.