Преди броени часове в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” завърши ХХІ-та конференция на БСП в Етрополе.
На делегатите бяха предложени два документа:
- Доклад за политическата обстановка, който изнесе председателят на ОбС на БСП Станка Димитрова
- Отчет за работата на групата съветници от квотата на БСП в Общинския съвет направи председателят на групата Боряна Керемидска
- Утвърждаване на кандидатурите за кмет на Общината, кметове на кметствата в селата и общински съветници.
На конференцията присъстваха 50 от всичките 64 делегати.
Гост беше Корнелия Нинова – народен представител и член на Висшия партиен съвет на БСП.
Конференцията започна работа с почит към паметта на починалите членове на партията след последната конференция.
В доклада си Станка Димитрова направи обстоен анализ на политическата обстановка в страната на фона на предстоящите местни избори.
Ето и извадки от доклада:  Тя, /БСП-б.м./, е лява, защото е насочена към ограничаване и изкореняване на големите неравенства, на потискащата бедност, на високата безработица, на ширещата се неграмотност, високата престъпност и корупция. Тя е лява, не просто защото разчита на държавата, а защото я използва в интерес на обществото за създаване и преразпределяне на богатство, регулира и коригира действието на пазара. Тя е лява, защото е насочена към ограничаване и изкореняване на големите неравенства, на потискащата бедност, на високата безработица, на ширещата се неграмотност, високата престъпност и корупция…
Лявата политика има проекция в местната власт. По-трудно е да я осъществим. Главно е примирението, обзело много наши активисти, които смятат, че това са даденостите.Често чувам ”.. .този ще бъде кмет, защото ще купят хората.” Толкова по- зле. Значи ние, хората наистина сме се примирили…
В местната власт БСП трябва да е гарант за прозрачността, особено по отношение разходването на средствата. През призмата на местните избори БСП трябва открито да заговори за очевидното - че има процес на феодализация на общината и превръщането им в поле на големи икономически интереси. На това може да се противодейства…
Въпреки ограничените правомощия на местната власт, с нашата политика и нашите кандидати трябва да покажем, че в общината, управлявана от леви кметове и съветници, се работи в интерес на хората…
БСП представи убедителна платформа „За хората и общините". Сега партията е изправена пред решителен избор. Местните избори през октомври са важни не само заради броя на общините, които ще спечели, а и защото трябва в краткото време до тях да засилим позициите си..Ние работим за развитие на местното самоуправление, за реално гражданско участие в местната власт…
Не по-малко обстоен беше и отчетът за работата на общинските съветници от листата на БСП, който беше представен от председателя на групата Боряна Керемидска. /Поместваме извадки от доклада/: Както е известно, на проведените избори от 17 общински съветници, девет са общинските съветници от политическа партия ГЕРБ, двама от местната коалиция Алтернатива за Етрополе. От БСП в състава на Общинския съвет бяха избрани 6 съветника - Боряна Керемидска, Пламен Иванов, Николай Билев, Мила Манчева, Владимир Александров и Пенко Нинов. Със шест общински съветници БСП успя да сформира своя група в Общинския съвет.
В края на 2012 г. предсрочно бяха прекратени правомощията на общинския съветник Николай Билев. На негово място от 27.11.2012 г. в работа на Общински съвет- Етрополе се включи Давид Давидов…
Групата на БСП се очерта като единствената опозиция на управляващите от ГЕРБ…
От общо 1498 изказвания до момента /включително и последното 9-то заседание за тази година/ съветниците на БСП са вземали думата за изказвания 723 пъти - почти половината от всички изказвания: Боряна Керемидска - 235 /включително като председател на комисия/, Пламен Иванов - 31 пъти, Мила Манчева - 111 /вкл. като председател на комисия/, Владимир Александров - 158, Пенко Нинов - 103, Давид Давидов - 13 и Николай Билев за периода 01.11.2011 г. - 31.10.2012 г. - 72 пъти…
Контрол върху дейността на кмета на общината и общинска администрация, групата на БСП осъществяваше чрез питания, предложения за включване в дневен ред на проблеми за обсъждане и искане за извънредна сесия. През мандата сме отправили 17 /седемнадесет/ питания. С тях поставяхме остри проблеми, поставени от жители на общината…
Само за сведение – съветниците от ГЕРБ са отправили през мандата 3 питания. Едно питане е отправил общинският съветник Володя Вълов.
След анализа на работата в комисиите и в заседанията на Общинския съвет, Боряна Керемидска благодари като председател на групата на своите колеги за тяхната работа в отиващия си мандат.
Корнелия Нинова очерта пред делегатите политиката на Централното ръководство на БСП през призмата на местната власт. Както и работата на народните представители от квотата на Коалиция БСП-лява България по предлаганите напоследък реформи в здравеопазването, образованието, проектозакона за борба с корупцията на Миглена Кунева, пенсионната реформа и тази в съдебната система.
След това тя говори за работата на БСП по места, с хората не само преди изборите, но и след това за решаване на многобройните им проблеми.
След като приеха проекторешението за одобряване на представените два документа, делегатите преминаха към обсъждане на номинациите за кмет на Общината, кметове на кметства и общински съветници.
След отводите на Мила Манчева и Боряна Кремедска, конференцията утвърди като кандидат на БСП за кмет на общината Владимир Петров Александров.
За кметове на кметствата делегатите утвърдиха следната листа:
- в Лопян - Мирослав Василев Миков 
- Брусен - Гинка Атанасова Цолова
- Ямна - Васил Лазаров Василев
- Рибарица – Параскева Димитрова Николова
- Малки Искър – Георги Ангелов
- в Лъга ще подкрепи досегашния кметски наместник Николай Найденов Йотов, който на предстоящите избори ще се яви като независим кандидат.
За общински съветници Конференцията упълномощи Общинския  съвет на БСП   да състави окончателната листа. Това решение се наложи в предвид на многобройните номинации, направени от първичните партийни организации и клубове /по азбучен ред/: Боряна Керемидска, Васил Василев, Васил Георгиев Василев, Владимир Александров, Георги Василев, Давид Давидов, Дако Даков, Даниел Даков, Диляна Донкова, Ивайло Георгиев, Иван Мишев, Иван Хлибаров, Йордан Гаврилов, Лъчезар Лазаров, Мариан Маринов, Мария Ботева,  Мила Манчева, Николай Милчев, Николай Сайков, Петя Запрянова, Светослав Праматаров, Снежана Георгиева, Станка Атанасова Димитрова, Станка Стефанова Димитрова, Стефан Борисов,  Цветолюб Пенчев, Чавдар Крачунов.