От днес всеки избирател може да направи справка за номера на избирателната секция и мястото си на гласуване. Предварителният списък на избирателите за избори за общински съветници и кметове 2015 и провеждане на Национален референдум на 25-ти октомври вече е публикуван и всеки може да провери дали е вписан в него. Справката може да се направи на сайта на Община Ботевград - www.botevgrad.org, в секция "ИЗБОРИ 2015". В тази секция са качени и Приложение № 12-МИ (Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес) и Приложение №18-МИ (Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на национален референдум).