Николина Александрова, преподавател по ХООС в СОУ”Хр.Ясенов”-Етрополе взе участие в  есенната школа-обучение на учители по химия с  тема: „Подготовка на ученици за участие в национални състезания и олимпиади по химия”. 


Организатор е Факултетът по химия и фармация при СУ”Св.Кл.Охридски”, с подкрепата на МОН.
Школата се провежда за втора поредна година в периода 31.08 -04.09.2015 г.
Целта на форума е осъвременяване и стиковане на изискванията и системите за подготовка на ученици от среден курс за участие в олимпиади и състезания по химия.
Участие взеха 40 учители, които посетиха лекционен и експериментален курс на обучение, ръководен от треньорите на националния отбор на България по химия - доц. д-р Пенка Василева, гл. ас. д-р Геомил Пеков, гл. ас. д-р Даниела Цекова, ас. Марко Костадинов, доц. д-р Донка Ташева, доц. д-р Христо Чанев.
Дискутираха се теми по органичен синтез, качествен анализ, протонометрия и изчислителна химия. Занятията актуализираха познанията и практическите умения на курсистите и протекоха изключително ползотворно.
От подобни школи се очаква създаването и поддържането на тесни връзки между преподавателите по химия, обмен на добри практики и кординация между учителите и треньорите на отбора по думите на доц. д-р Христо Чанев.
Форумът ще бъде провеждан всяка есен.