На 25 септември 2015 година, учениците от ОУ „Христо Ботев”с. Лопян отбелязаха Европейския ден на спорта в училище, който е част от Европейската седмица на физическата активност и спорт - MOVE Week, част от кампанията NowWeMOVE на Международната асоциация за спорт и култура (ISCA).
В проведения Спортен празник се включиха учениците от 1 до 8 клас. Те с желание и спортен хъс демонстрираха спортните си умения в областта на щафетните игри, леката атлетика, народната топка и футбола.
Това бе един своеобразен празник, който ни осигури възможността да дарим радост и забавление на учениците, чрез физически активности и доказа, че спортът е достъпен за всички хора, независимо от техния произход, култура, възраст, пол или физически способности.


Текст ш снимки: Даниела Петрова