Огромен брой деца на бежанци изчезват безследно всеки ден и поне засега никой не ги търси. Много от малките жертви отиват в ръцете на трафиканти, които ги продават като роби. Купувачите ги използват най-често за проституция. Според официална информация от ЕК цената на дете на черния пазар варира между 1500 и 40 000 евро. Данните съобщи директорът на фондация „Амикал дьо Нид” Елен дьо Рюжи на конференция в Пловдив на тема: „Подпомагане на жертвите на трафик на хора да получат достъп до правата си: френска и българска перспектива“, съобщава "Монитор". Елен дьо Рюжи подчерта, че точна статистика за това колко деца на бежанци изчезват безследно, все още няма. „Истинските бежанци са бедни и не могат да плащат нищо никому. По този начин стават много лесна плячка. Има много деца на мигранти, които изчезват”, обясни тя. По думите й, за да се спре с този вид трафик, трябва да има сурови наказания за купувачите. Трафикът на хора обикновено върви ръка за ръка с незаконната търговия на дрога и оръжие. Хората, които се занимават с подобен тип търговия, използват трафика на хора и принудителната проституция като полулегален начин да си изпират парите - казаха Елен дьо Ружи и президентът на френската фондация Женевиев Дюше. Все повече престъпници се ориентират към бързите печалби и по-ниския риск, който носят трафикът на хора и насилствената проституция. Трафикантите сформират част от печалбите си от измислен дълг, който преписват на жертвите си. За да бъдат освободени, трябва да платят между 40 000 и 50 000 евро, какъвто дълг всъщност нямат. По данни от френската държава трафикант на средно ниво печели на година по 120 000 евро само от един свой роб. „Данните показват, че страшно много български жени и момичета са трафикирани във Франция. Годишно колегите там работят с около 5000 жени и деца, които са пострадали от трафик и насилствена проституция. Около 20 % от тях преобладаващо са българки и румънки”, казва и адвокат Милена Кадиева от фондация „Джендър алтернативи”. Най-честите жертви на трафик у нас стават ромските млади момичета и жени, тъй като са ниско образовани и лесно биват подлъгвани да заминат уж да си търсят в чужбина по-добра работа и по-качествен живот. Друга от работещите схеми на трафикантите е да завъртят главата на някое младо и неопитно момиче, което, водено от мисълта за голямата любов, тръгва зад граница без да се замисли. Там вместо мечтания добър живот я чака ужасяващото битие на проститутка. „Идеята е да проговорим още веднъж колко всички сме длъжници на младите хора, тъй като за това се говори недостатъчно. И те не могат да направят своята преценка какви са рисковете. Те тръгват без телефони, без информация за посолства и консулства. Без близки, които понякога и не знаят точната им дестинация. Нямат контакти с роднините по Фейсбук, защото и това им е забранявано впоследствие”, обясни адвокат Кадиева. Конференцията в Пловдив се проведе по проект: „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”, финансиран от Програма „Превенция на и борба с престъпността” на Европейския съюз.