Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 година, Общинска избирателна комисия - Етрополе уведомява всички граждани, че със свое Решение № 25/14.09.2015 г. са определени секции с единни номера 231800008 /гр. Етрополе, НЧ „Тодор Пеев – 1871“/ и 231800011 /гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев“ – стола/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.


Обявяваме следния адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ и транспорт в изборния ден:


ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Адрес: гр. Етрополе,
пл. „Девети септември” № 1
тел.: 0720/68200


На посочения телефон се приемат заявки денонощно до края на изборния ден, като заявителят посочва:
1.Трите имена на избирателя.
2.Адреса, на който се намира.
3.Решение на ТЕЛК.
4.Номера на секцията, в която ще гласува.
5.Ще ползва ли придружител.
6.Телефон за връзка.