Общинска избирателна комисия – Етрополе уведомява партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за общински съветници и за кметове и регистрирани съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, че могат да представят списък на упълномощените си представители.


Краен срок за представяне на списъка с упълномощените представители е 24.10.2015 г., 17.00 ч.


Документи се приемат всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч. на адреса на ОИК – Етрополе.


Списъкът на упълномощените представители се представя в един екземпляр на хартиен носител и на технически носител в Excel формат.