След бурни и остри дебати в пленарна зала депутатите отхвърлиха внесения от левицата Проект за решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на ЕС във връзка с конфликта в Украйна. Народните представители гласуваха с 52 гласа "за", 47 "против" и 31 "въздържал се" за проекта, като по този начин пропадна неговото приемане. Основните искания на БСП бяха три. Българският парламент да се обяви против разширяването на санкциите от страна на ЕС по отношение на Русия, както и срещу налагането на санкции от страна на Русия срещу страните-членки на ЕС. Второто искане беше Министерски съвет да изготви план за поетапна отмяна на санкциите, наложени от ЕС срещу Русия, който да бъде представен и одобрен на Съвета по Външни работи на ЕС. На трето място, БСП настояваше народните представители незабавно да отменят и забраната за пътуване в ЕС на депутати от руската Дума и от Съвета на федерацията на Русия. Идеята на предложението беше да се улесни междупарламентарния диалог между ЕС и Русия.