Вече има публикация в местните електронни медии, в която си представил основните си виждания като кандидат за кмет на общината.


1. Вече научихме основните неща от твоята биография. Би ли разширил казаното от първото интервю?
Може би ще Ви бъде интересен произхода на фамилията  Караканов. Действието се развива в едно малко селце Каменик, в близост до Дупница. По време на турското робство и еничарството, башибозукът дошъл да събере полагащият им се „кръвен данък” (периодичното събиране на деца от мъжки пол от подчинените християнски народи през пет или по-малко години). Пра- пра дядо живеел в началото на селото. Когато изедниците  пристигнали било вече късно вечерта. Той ги посрещнал и поканил да пренощуват в неговата къща, като им обещал, че на другият ден ще им покаже къде в селото има новородени мъжки чада. Приготвили им обилна вечеря, полята с много червено вино. Сити и упоени от силното вино, турците заспали тежък пиянски сън. По някое време през нощта, дядо ми извадил брадвата и ги убил. След това събрал най-необходимото от покъщината и цялото семейство избягало в овчарските колиби, дълбоко в планината. След известно време местният ага изпратил нова потеря да провери какво се случва. Когато стигнали до Каменик и влезли в къщата, видели засъхналата кръв (черна на цвят) и възкликнали „кара кан, кара кан”, което означава черна кръв.
И  така всички започнали да наричат  пра-пра дядо ми Каракан, от там идва и фамилията на нашия род - Караканов.


2. Има информация за роднинска връзка със село Брусен. Нещо по-подробно?
Да, наистина имам роднински връзки със село Брусен. Баба  Иванка (по майчина линия) е от Брусен. Неин баща е Цольо Вълков, а майка и - Неша Гойнова.
Преди няколко дни организирахме предизборна среща в Брусен и бях много щастлив да се запозная с голяма част от рода. Тук бих искал да спомена и името на човека, който никога няма да забравя и който ме научи на много неща. Той оформи мирогледа ми за добро и зло, научи ме на чест, достойнство и  човечност - моят дядо Борис Груев, лека му пръст, много се гордея с него.


3. Какво, според теб, означава да си кмет на община?
Бих могъл да изредя правомощията и задълженията на Кмета, изброени в Закона за местното самоуправление и местната администрация Те са ясни и точно определени и ТРЯБВА да се спазват. Има неща обаче, отвъд разписаните правни норми, които закона не е и няма как да посочи. Имам предвид субективни качества и отношение към институцията. Преди всичко, според мен, Кметът трябва да е честно избран, да е наистина желан от голяма част от жителите. Необходимо е да получи реален кредит на доверие, не манипулиран или в резултат на компромис.
За мен, градоначалникът трябва да е обединител, да е мъдър, почтен, далновиден и не на последно място да е изключително работоспособен. Да си Кмет на община, означава да работиш повече от всеки друг и да загърбиш личните си интереси.
4. Каква община виждаш в представите си, че трябва изградиш, ако те изберат за кмет?
Общината, това са жителите й. Затова, може да прозвучи твърде идеалистично, но  искам да виждам повече хора сутрин, отиващи на работа, повече деца на училище, по-здрави и по-малко овехтели възрастни хора, по-образовани и възпитани младежи. Искам да виждам поддържани къщи, чисти улици, да тече бистра вода по чешмите. Искам да има повече туристи в града и в селата ни. Искам отново да кипи живот. Това за мен ще е признак, че съм си свърши добре работата.


5. Какви ще са взаимодействията с очертаващия се „шарен” местен парламент?
Бих работил с всички, диалогичен съм, позитивно настроен съм към всички, но не бих допуснал нечии интереси (освен интересите на етрополци) да стават приоритети. С личните интереси, с чуждите на града интереси, с пазарлъците - до тук. Амбициите ми са да работя за града - това ще очаквам и изисквам и от останалите.


6. Сегашното общинско ръководство е въвело издаването на пропуск за влизане в сградата. Включително и за медиите. Ще продължиш ли тази практика?
Да, смятам, че трябва да има пропусквателен режим. Това не означава, че гражданите ще са лишени от достъп до администрацията и извършването на административни услуги. Често чуваме израза „направих пътека до общината“, което показва, че свободния достъп, сам по себе си, не решава проблемите на хората.
Що се отнася до представителите на местните медии, смятам, че би трябвало да имат постоянен достъп в сградата на общината.


7. Освен това в сградата на Общинска администрация е блокиран достъпът до сайта botevgrad.com. Каква ще е политиката ти спрямо местните медии изобщо?
Това е част от начина на управление до сега, усещането за ЦЕНЗУРА. И обикновения човек си казва „Щом има цензура, значи се прави опит да се прикрие нещо. Значи има корупция...“ А пък и историята учи, че подобен модел на управление не оцелява дълго време.


8. В сегашната стратегия за развитието на общината няма точка „промишленост”. Твоето мнение за развитието на промишлеността в Етрополска община. И въобще на общинската икономика и на бизнеса? 
Развитие на промишленост в града – да. Но развитие на леката промишленост, която не замърсява околната среда по никакъв начин. Не бива да допускаме града ни да бъде застрашен от еко-катастрофа. Смятам, че управляващите общината, трябва да работят целенасочено в посока развитие на екологията и туристическия бранш - културния, зимния, еко и селския туризъм. Има какво да предложим на гостите на Етрополе.
В последно време непрекъснато чувам „ако не са Елаците, града ще умре“. Да, на този етап Елаците имат своето място в развитието на града. Бих казал, че в известен смисъл предприятието дори е длъжник на жителите на общината. Но искам да попитам, след години, когато жилата се изчерпи и Елаците преустановят дейност, трябва да затворим града ли? Трябва да изгоним децата си?!?!
Именно поради тази причина твърдя, че управляващите, от която и политическа сила да са те, трябва да имат отговорна позиция, да водят последователна и целенасочена политика и търсят добри практики в областта на екологията и туристическото развитие на общината. Това е бъдещето на нашия град.
                                                                                                              
9. Не са малко проблемите в болницата, образованието, във всички села от общината. Навярно имаш вече изградено виждане за тези неща и за начините за тяхното поетапно решаване?
Здравеопазването и образованието са най-проблемните сфери въобще в държавата. Етрополе не прави изключение и каквито и местни управленски програми да напишем, ако държавата, в лицето на изпълнителната власт, не си свърши работата, хората няма да получат по-добри здравни услуги и по-качествено образование. Основните проблеми на здравеопазването в града ни са липсата на достатъчно медицински кадри и ремонтирана и енергоефективна база на Общинската болница. Много е жалък факта, че липсва интерес от страна на млади лекари и медицински специалисти за реализация в града, още повече, че помним времето, когато  Етрополе беше притегателен център за много млади специалисти. Вярвам, че при последователна работа, и от страна на общината, и от страна на ръководството на лечебното заведение, тези проблеми, стъпка по стъпка биха били решими.
По отношение на образованието смятам, че съвместно с училищните ръководства, трябва да се работи за реда и дисциплината. Някога учителите бяха почитани и уважавани. Днес няма ред, няма уважение, няма респект. Учениците правят буквално каквото си искат. Голяма част от родителите нехаят, нещо повече, дори си позволяват да държат сметка на учителите, защо са писали ниска оценка на детето или пък забележка? Тези неща са недопустими и трябва да ги променим. Едва тогава би могло да се мисли за по нататъшното развитие на образованието в града, като насърчаване на спорта и други извънкласни дейности, клубове по интереси и пр. Една добра, утвърдена практика е освобождаване на семействата от заплащане на такса за детска ясла и градина. Това е една социална мярка, начин за подпомагане на семействата в общината. Ще се постарая тя да продължи.
За селата - тези прекрасни китни Етрополски села. Някога в тях кипеше живот. Днес няма работа и поминък за жителите им. Промяната виждам отново чрез насърчаване развитието на туризма, селското стопанство и леката промишленост. Без усилена, ежедневна работа в тази посока, за съжаление селата ни ще потънат постепенно в забвение.


10. Имаш ли в плановете си идеи за създаването на нови общински предприятия, от които да идват повече средства за бюджета? И повече работни места.
Да, ще настоявам за създаване на общинско звено - Градска полиция, която да работи в тясно сътрудничество с полицията в Етрополе. Гражданите на общината трябва да бъдат спокойни в собственият си град. Гостите трябва да се чувстват добре и комфортно, за да се върнат. Освен това ще се открият и работни места. Ще настоявам служителите на звеното да имат следните правомощия:
- да осъществяват контрол за опазването на общинските имоти и зелената система;
- да осъществяват контрол  при изграждането и подмяната на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади; 
- да предотвратяват замърсяването и изхвърлянето на  всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване;
- да следят за спазване правилата, ограниченията и забраните, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства;
Спазването на обществения ред в града и чистотата трябва да са едни от приоритетите. Ще работя и в посока изграждане на система за видеонаблюдение.
Що се отнася до разкриването на повече работни места, за всички ни е ясно, че общината трябва да се отвори към инвестиции. Имам намерение да организирам ежемесечни срещи с представителите на бизнеса – с КРИБ и различни работодателски организации. Не бива да се чака планината да дойде при нас, а ние трябва да отидем при нея. Инвеститорите, включително и външни, непременно трябва да бъдат убедени  защо е добре да инвестират в Етрополе. А съм сигурен, че има какво да предложим. Близо сме до столицата, имаме професионална гимназия, която подготвя млади кадри, имаме традиции в определени производства, имаме сгради /бивши предприятия или части от тях/, които стоят празни.
Ще възложа изработването на каталог /портфолио/ на града, с история на производството, списък на свободните имоти – производствени сгради и поземлени имоти за обществено обслужване – общинска собственост. Ще предложа на общинския съвет одобряването на критерии за издаване на специални сертификати (по подобие сертифицирането за инвеститор клас А и Б) на местно ниво. Получаването на подобен сертификат ще гарантира на инвеститорите максимално съкратени административни срокове при всички процедури от местна компетентност, свързани със стартиране и развитие на дейността им.
Говорейки за икономика и инвестиции, искам да спомена и факта, че до този момент общината абдикира от проблема с пътя на входа на града при асфалтова база. Вярно е, той е част от републиканската пътна мрежа, вярно е, че не е задължение на местната власт да го ремонтира и поддържа, но вярно е и това, че е лицето на града и че проблема ескалира от ден на ден. Спешно ще осигуря временното запълване на дупките в проблемните участъци за сметка на общинския бюджет и ще ги поддържам до цялостното му ремонтиране. Ще търся възможности за осигуряване на финансиране за рехабилитацията на пътната мрежа между Етрополе и Правец, Етрополе и Златица и Етрополе и Ямна - държавно, европейско или чрез публично-частно партньорство. Възможно най-бързо. Защото добрата инфраструктура от и до града е от съществено значение и за инвеститорите, и за туристите, и за самите жители на града. И един от основните приоритети - пречиствателната станция за питейна вода да заработи до края на мандата.


11. Какво от досегашната политика на общинското ръководство би продължил и какво ще отхвърлиш, ако те изберат за кмет?
Не съм от хората, които отричат всичко. Направените неща в града трябва да се оценят и използват. Смятам, че администрацията на общината трябва да продължи да работи по разработването на проекти и да кандидатства за европейското им финансиране. Вярно, с право критикуваме качеството на изпълнение на строителството - на места очевидно некачествено, липсата на контрол и достатъчни гаранции. Но нека отчетем, че все пак го има. Ще дам пример със Стадион "Чавдар". Ще се радвам да бъде довършен и с едно добро менажиране, да заработи и привлича интереса на външни отбори и спортни събития от републикански, защо не и международен мащаб.
Категорично ще отхвърля обаче досегашното управление чрез налагане на цензура и насаждане на страх. Нечистите договорки и търговия с влияние също няма да са сред прийомите ми на управление.


12. С какво ще мотивираш хората, за да гласуват за твоята кандидатура? Все пак, ще участваш в надпреварата с доста, всеки по своему, силни опоненти.
Може би сте забелязали, че водя една доста нестандартна и различна кампания. Не мога да мотивирам хората с концерти, кебапчета, пари. Дори и да имам такава възможност, не бих го направил.
Съвсем честно ще призная, че средствата, с които разполагаме за предизборна агитация са изключително малко и те са лични – отделени от собственият ми джоб и този на кандидатите за съветници от листата. Колкото съжалявам за това – без съмнение липсата на финансови ресурси е пречка за достигане на идеите ни до повече избиратели – толкова и се гордея с това, че не използваме съмнително финансиране и партийни субсидии. Залагаме на градивни идеи, защитавани от почтени и смели хора, милеещи за града.
Добрите резултати на изборите ще са само и единствено в резултат нашите усилия и работа. Те ще бъдат само началото на едни добри резултати за община Етрополе. Мога да обещая, че във фейсбук страницата „За Етрополе“, ще направя отчет пред гражданите за средствата, използвани от мен и кандидатите за съветници на ПП АТАКА за предизборната кампания. Призовавам и останалите кандидати да го направят.


13. Като водач на листата на ПП АТАКА има по-голяма вероятност да влезеш в състава на Общинския съвет. По какъв начин ще работиш за осъществяването на твоите виждания за развитието на града и общината?
Кой ще влезе и къде, ще определят хората. Надявам се този път бъдещето управление на Етрополе да не се определи от купените гласове, организирания вот и гласовете на пришълците-цигани. За съжаление се носят разнопосочни слухове в тази посока. Обществена тайна е, че в града ни, през последните два мандата, изборите бяха спечелени точно по този начин. Много ми се иска сега да не е така. Надявам се да имаме повече представители в общинския съвет, така че заедно да прокарваме идеите си за развитието на общината.
Като общински съветник, от мен хората могат да очакват преди всичко сериозна активност. Ще питам, ще отстоявам, ще инициирам дискусии. Имам виждания за развитието на града и ще търся подкрепа за осъществяването им от всички. Смятам, че когато предложенията са разумни, градивни и реалистични, може да се постигне комуникация и чуваемост. Същото важи и за подкрепата ми към останалите. По отношение на моя глас при решенията, не искам да има никакви съмнения у гражданите, че ще е единствено и само в интерес на хората в града. Ще настоявам за публичност и откритост на заседанията на общинския съвет и на комисиите към него.


14. Принципните ти виждания за подкрепа на проекторешения  от програмите на другите представени политически партии в местния парламент?
В отговора на предишния въпрос го споменах, но ще се изразя така - ако проекторешенията са в полза на Етрополци, ще бъдат подкрепени. Други варианти няма.


15. Отношенията ти с хората от града и общината, ако не те изберат за кмет?
Независимо от резултатите, отношението ми към етрополци ще си остане същото. Уважение и почитание. Чрез фейсбук страницата „За Етрополе” ще продължа да се опитвам да повдигам техният дух, ще продължа да се стремя да им показвам, че имат права и че трябва да ги отстояват по всякакъв начин.
 Все пак, надявам се, на 25.10.2015 г. жителите на общината да ни подкрепят като гласуват с номер 9, както за кмет така и за листата за общински съветници.
И накрая искам да пожелая късмет и здраве на всички етрополци и нека силата бъде с тях.


П.П.
Ще работя в посока  защита на обществения интерес и решаване на натрупаните проблеми в града ни.
Основните цели, които си поставям са:
- Благоустрояването на града /инфраструктура, питейна вода, комунални услуги/;
- Откриване на нови работни места;
- Осигуряване на спокойствие и сигурност за всеки гражданин на община Етрополе;
- Превръщане на община Етрополе в атрактивна туристическа дестинация.
Гарантирам, че Етрополе ще се развива устойчиво и последователно в интерес на своите жители, а не на чужди, за града и общината, политически и икономически групировки.
Вярвам, че заедно с Вас можем да изградим един по-добър, по-красив и по-безопасен град, за нас и нашите деца!!!
НОВ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ ЗА ЕТРОПОЛЕ