Местни избори 2015 ще се проведат на 25 октомври. Как да упражним правото си на вот:
Избирателят влиза в изборното помещения и се легитимира с документ за самоличност – лична карта или паспорт и с документ за пребиваване – за граждани на други държави – членки на Европейския съюз. Член на СИК сверява данните му в избирателния списък и откъса пред избирателя за всеки вид избор по една бюлетина от съответния кочан. Поставя по един печат на гърбя на всяка от тях. Сгъва бюлетините по указания на Централната избирателна комисия и я подава на избирателя. Той взима бюлетините и влиза в кабината за гласуване. 


Бюлетината за кмет
Избирателят отбелязва своя вот само с химикал, пишещ само със син цвят и само със знак Х и V. Вотът се отбелязва в квадратчето с номера на избрания кандидат.


Бюлетина за избиране на общински съветници
Избирателят отбелязва своя вот само с химикал, пишещ само със син цвят и само със знак Х и V. Вотът се отбелязва в квадратчето с номера на избраната  кандидатска листа.
След като е отбелязал своя вот в квадратчето /за избраната партия или коалиция/, избирателят може, ако желае може да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от съответната листа, знак Х и V, който показва неговото предпочитание /преференция/ за съответния кандидат.


След като е гласувал, избирателят сгъва бюлетината по начина, който не разкрива тайната на вота, но позволяващ да се вижда номерът на всяка бюлетина в долния десен ъгъл. Излиза от кабинета и подава сгънатите бюлетини на член на СИК, който сверява номера на всяка бюлетина в долния десен ъгъл с номер с номер върху кочана, от който е откъсната. При съвпадение на номерата, член на СИК откъсва по перфорация отрязъка от долния десен ъгъл на бюлетината и го пуска в специална за целта непрозрачна кутия. Слага втори печат на гърбя на всяка бюлетина и ги дава на избирателя. Избирателят ги пуска в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък, взема документа си за самоличност и напуска изборното помещение.


Важно за преференцията
Липсата на отбелязване на предпочитание/преференция /в кръгче/ не прави гласа недействителен. При неотбелязване на преференция, такава се зачита за водача на съответната кандидатска листа. Отбелязването на повече от едно предпочитание /в повече от едно кръгче/ не води до недействителност на гласа. В този случай се зачита преференция за водача на съответната кандидатска листа. Отбелязването на преференция, когато е гласувано за независим кандидат, не опорочава вота на избирателя. Отбелязването на предпочитание/преференция за заличен кандидат /в кръгче, съответстващо на неговия номер в листата/се зачита за водача на листата.


Ако избирателят сгреши при попълване на бюлетината, той има право да получи втора бюлетина, но само веднъж. Сгрешената бюлетина, без да се разгъва, се унищожа с надпис „сгрешена”, подпечатва се с печата на СИК и се подписва от председателя и член на СИК.Описва се в протокола на секционната избирателна комисия.