Към 10 часа броят на гласувалите за местна власт в Община Ботевград е 2 943, което е 10.21 на сто от имащите право да глас.
Към същия час в националния референдум са участвали 2 717 жители на общината, или 9.29 на сто, съобщиха от общинската администрация.
Жалби и сигнали за нарушения на изборния процес не са постъпили към настоящия момент в Общинската избирателна комисия.