РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 25.10.2015 Г.


ЕТРОПОЛЕ: бр.изб. 9660, доп. 24, общо изб. 9684, гласув. 6222, нед.бюл. 996, действ.бюл. 5227;
от тях гласували за: НФСБ 54, МК ЕТР. 2187, БДЦ 26, НРП 114, ГЕРБ 949, СДП 75, Д в 21 24, БСП 1673, АТАКА 101.


РИБАРИЦА:  бр.изб. 186, доп. -, общо изб. 186, гласув. 159, нед.бюл. 40, действ.бюл. 119;
от тях гласували за: НФСБ 4, МК ЕТР. 75, БДЦ -, НРП -, ГЕРБ 11, СДП 1, Д в 21 -,   БСП 27, АТАКА 1.
 
 ЯМНА – ЗЛАТИЧОРА: бр.изб. 65, доп. 5, общо изб. 70, гласув. 70, нед.бюл. 10, действ.бюл. 60;
от тях гласували за: НФСБ 2, МК ЕТР. 17, БДЦ -, НРП 3, ГЕРБ 18, СДП -, Д в 21 -, БСП 20, АТАКА -.


ЯМНА:  бр.изб. 90, доп. 3, общо изб. 93, гласув. 76, нед.бюл. 18, действ.бюл. 58;       
от тях гласували за: НФСБ 4, МК ЕТР. 18, БДЦ 1, НРП -, ГЕРБ 14, СДП -, Д в 21 -,     БСП 21, АТАКА -.


БОЙКОВЕЦ: бр.изб. 87, доп. 5, общо изб. 92, гласув. 60, нед.бюл. 11, действ.бюл. 49;
от тях гласували за: НФСБ 2, МК ЕТР. 23, БДЦ -, НРП -, ГЕРБ 5, СДП 1, Д в 21 -,  БСП 17, АТАКА 2.


ОСЕЛНА: бр.изб. 13, доп. -, общо изб. 13, гласув. 12, нед.бюл. 3, действ.бюл. 9;
от тях гласували за: НФСБ -, МК ЕТР. 4, БДЦ -, НРП -, ГЕРБ 3, СДП 1, Д в 21 1,   БСП 3, АТАКА -.


БРУСЕН: бр.изб. 195, доп. 6, общо изб. 201, гласув. 166, нед.бюл. 37, действ.бюл. 129;
от тях гласували за: НФСБ 3, МК ЕТР. 59, БДЦ -, НРП 3, ГЕРБ 24, СДП -, Д в 21 -,  БСП 39, АТАКА 1.


ЛОПЯН: бр.изб. 336, доп. 2, общо изб. 338, гласув. 262, нед.бюл. 60, действ.бюл. 202;
от тях гласували за: НФСБ -, МК ЕТР. 57, БДЦ -, НРП 2, ГЕРБ 58, СДП 3, Д в 21 -,  БСП 82, АТАКА -.


ЛЪГА: бр.изб. 152, доп. -, общо изб. 152, гласув. 116, нед.бюл. 18, действ.бюл. 98;
от тях гласували за: НФСБ 3, МК ЕТР. 42, БДЦ 1, НРП 1, ГЕРБ 17, СДП 2, Д в 21 3,   БСП 29, АТАКА -.


МАЛКИ ИСКЪР: бр.изб. 244, доп. -, общо изб. 244, гласув. 1 , нед.бюл.  , действ.бюл. 1 ;
от тях гласували за: НФСБ  , МК ЕТР.  , БДЦ -, НРП -, ГЕРБ  , СДП  , Д в 21 -,  БСП 24 , АТАКА - . Забележка: подадените данни не са пълни.


СЕКЦИЯ 22: бр.изб. 37, доп. -, общо изб. 37, гласув. 29, нед.бюл. 2, действ.бюл. 27;
от тях гласували за: НФСБ 2, МК ЕТР. 13, БДЦ -, НРП -, ГЕРБ 4, СДП -, Д в 21 -,   БСП  7, АТАКА 1.